در عبرانیان در فصل 2 آیه 12 می خوانیم که چنانكه در كتاب زبور نيز فرموده است: «دربارهٔ پدرم خدا، با برادرانم سخن خواهم گفت، و همگی با هم او را حمد و سپاس خواهيم گفت». می خواستم بدانم از کجای مزامیر این آیه نقل قول شده؟

عبرانیان فصل 2 آیه 12 نقل قولی است از مزمور داود فصل 22 آیه 22

Jan/05/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر