دوران مصیبت عظیم به چه زمانی اشاره دارد؟

دوران مصیبت عظیم زمانی در آینده اتفاق خواهد افتاد که خداوند حداقل دو بُعد از برنامه هایش را به سرانجام رسانده باشد: اول) او تنبیه قوم اسرائیل را به اتمام خواهد رساند (دانیال فصل 9 آیه 24)، و دوم) او بی ایمانان و بی خدایان ساکن زمین را قضاوت خواهد کرد (مکاشفه فصل 6 تا 18). مدت زمان دوران مصیبت عظیم، هفت سال خواهد بود. این عدد با ارجاع به هفتاد هفته بیان شده در دانیال فصل 9 آیه های 24 تا 27 مشخص می شود. مصیبت عظیم در نیمه دوم هفت سال دوران عذاب سخت قرار دارد. و با این نشانه قابل تشخیص است که آن جانور و ضدمسیح ظاهر می شوند و خشم خدا در این دوران شدت می یابد. بنابراین مهم است که بدانیم دوران عذاب با دوران مصبت عظیم فرق می کند. در فرجام شناسی ( علم مطالعه وقایع آینده)، دوران عذاب به تمام هفت سال و دوران مصیبت عظیم به سه و نیم سال آخر آن اشاره دارد.

خود عیسی مسیح بود که از عبارت "مصیبت عظیم" استفاده کرد و آن را به سه و نیم سال آخر دوران عذاب نسبت داد. در متی فصل 24 آیه 21 عیسی مسیح گفت، "در آن روزها مردم به چنان مصيبتی دچار خواهند شد كه دنيا آن را تا به حال نديده است و هرگز نخواهد ديد".در این آیه عیسی مسیح به متی فصل 24 آیه 15 اشاره می کند که پرده از آن فرد خرابکار برمی دارد همان مردی که با نام ضدمسیح نیز شناخته می شود. عیسی مسیح همچنین در متی فصل 24 آیه های 29 تا 30 می گوید، "پس از آن مصيبتها، خورشيد تيره و تار شده، ماه ديگر نور نخواهد داد. ستارگان فرو خواهند ريخت و نيروهايی كه زمين را نگاه داشته‌اند، به لرزه در خواهند آمد".

و سرانجام نشانهٔ آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنيا مرا خواهند ديد كه در ميان ابرهای آسمان، با قدرت و شكوهی خيره كننده می‌آيم". عیسی مسیح در این متن به "دوران مصیبت عظیم" اشاره می کند (آیه 21) ، که با ظهور آن فرد خرابکار (آیه 15) آغاز شده و با بازگشت دوباره مسیح به پایان می رسد (آیه 30).

متون دیگری که به "دوران مصیبت عظیم" اشاره می کنند عباتند از : دانیال فصل 12 آیه 1، " سپس چنان دوران سختی پيش خواهد آمد كه در تاريخ بشر بی‌سابقه بوده است". به نظر می رسد عیسی مسیح در متی فصل 24 آیه 21 این گفته دانیال را نقل قول کرده است. در ارمیا فصل 30 آیه 7 نیز درباره این دوران نوشته شده است، "روز هولناكی در پيش است! نظير آن تا به حال ديده نشده است؛ آن روز، زمان سختی قوم من است، ولی از آن نجات خواهند يافت". لازم به ذکر است که عبارت "قوم یعقوب" به "قوم اسرائیل" اشاره دارد و این دو عبارت به یک معنی هستند. و در این آیه به این نکته اشاره می کند که قوم اسرائیل نوعی از رنج و بلایای طبیعی را تجربه خواهد کرد که هرگز آن را ندیده بود.

با توجه به اطلاعاتی که عیسی مسیح در متی فصل 24 آیه های 15 تا 30 به ما داده است، به سادگی می توان نتیجه گرفت که آغاز "دوران مصیبت عظیم" به آن فرد خرابکار و اعمال ویرانگرانه اش ارتباط دارد. در دانیال فصل 9 آیه های 26 تا 27، می بینیم که آن فرد قرارداد صلحی به مدت هفت سال با مردم دنیا می بندد ( در برخی ترجمه ها عبارت "یک هفته" آمده است برای روشن شدن این موضوع به مقاله ما درباره دوران مصیبت عظیم و یا همان دوران عذاب سخت رجوع کنید). در ابتدای نیمه دوم این دوره صلح، او زیر عهد خود می زند، و مانع اهدای قربا نی ها و هدایا می شود، که دقیقا اشاره به کارهای او درباره معبد بازسازی شده در آینده دارد. مکاشفه فصل 13 آیه های 1 تا 10 اطلاعات دقیق تری در مورد اعمال او به ما می دهد و همچنین مدت زمان دوران فرمانروایی او را مشخص می کند. مکاشفه فصل 13 آیه 5 می گوید او برای 42 ماه، که سه و نیم سال دوران مصیبت عظیم است، در قدرت خواهد بود.

کتاب مکاشفه بیشترین اطلاعات در مورد "دوران مصیبت عظیم" را به ما می دهد. از فصل 13 که آن جانور ظهور می کند تا بازگشت مسیح در فصل 19، تصویری از خشم خدا به دلیل بی ایمانی و شورش برای ما ترسیم شده است (مکاشفه فصل 16 تا 18). همچنین به ما نشان داده شده که چگونه خدا هم زمان با تنبیه قوم اسرائیل از آنها محافظت نیز می کند (مکاشفه فصل 14 آیه های 1 تا 5) تا زمانی که به وعده خود عمل کند و تخت پادشاهی خود را بر روی زمین بگستراند (مکاشفه فصل 20 آیه های 4 تا 6).

برگرفته از وب سایت: www.gotquestions.org

Oct/28/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر