فرض کنید که اعمال رسولان وافسسیان وپطرس چیزی درباره ی این سنگ نگفته اند، به نظر شما آیا باز هم منظور از این سنگ، مسیح می تواند باشد؟ در نظر داشته باشید که من فعلاً کاری به حضرت محمد (ص) ندارم؟

سؤال شما شدیداً بنده را متعجب می سازد!!! فرض کنید قرآن در باره محمد چیزی نمی گفت! آیا باز هم به محمد ایمان می داشتید؟ با کمال احترامی که به شما دارم، می بایست اعتراف کنم که سؤال شما بسیار نامربوط است. وقتی کتاب مقدس به وضوح این سنگ زاویه را عیسی مسیح، اعلان می کند و با توجه به اینکه عیسی مسیح را کتاب مقدس به ما معرفی می کند، این سؤال از شخص دانایی مثل شما انتظار نمی رود.

موفق باشید.

May/26/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 233 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر