من در محل کارم همکاری دارم که شدیداً ضد خدا و پیغمبر و دین و مذهب هست، و تیکه کلامش فحش و ناسزا و بی ادبی به خدا است. من واقعاً نمیدونم چکار کنم. با وجودی که زیاد باهاش هم صحبت نمیشم ول ناسزاهاش اذیتم می کنه! لطفاً بگید من باید چکار کنم؟

شما همان کاری را بکنید که وقتی عیسی مسیح را به طرف تپه جلجتا می بردند و بر روی او آب دهان می انداختند و به او ناسزا می گفتند کرد! یعنی دعای بخشش برای چنین شخصی و محبت کردن ایشان. تا می توانید ایشان را محبت کنید. قدرتی بالاتر از محبت خدا و محبت ما به مردم نیست.

در ضمن به منظور دوری شما از هر گونه تأثیرات بد و منفی این گفته ها، هر روز فکر خود را با کلام خدا تازه سازید و زیر پوشش خون مسیح بیاورید.

شاد و پیروز باشید.

Apr/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 200 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر