برای پاسخگویی عالی به سوالات قبلی.درباره دعا بسیار بسیار جواب عالی گرفتم.اینکه به سه گروه تقسیم شده بود! در رابطه با پاسخ جناب آقای کشیش سپهر می خواستم دلایلم را توضیح دهم. خانواده درجه یک من بعد از اینکه من مسیحی شدم، خیلی عکس العمل نشان می دهند.من هر صحبتی بکنم که مربوط به مسیحیت باشد، سریع موضع می گیرند. در صورتی که می دانم خودشان به آن موضوعات اعتقاد دارند! مطالب کشیش سپهر بسیار بسیار آموزنده است و احساس من این است که آنها به این آموزشها برای زندگی صحیح احتیاج دارند، ولی تا جملاتی از کتاب مقدس ببینند موضع می گیرند. علت اینکه من در این دو، سه بار اشتراک، جملات کتاب مقدس را حذف کردم، این بود. همه خانواده هم، بسیار بسیار مطالب را تحسین کردند. نام کوچک کشیش سپهر را هم به این دلیل حذف کردم، چون می دانم در اینترنت جستجو می کنند و تا متوجه شوند این سخنان آموزنده از طرف یک کشیش است، موضع گرفته و در زندگی به کار نخواهند برد. اینها همه نتیجه تجزیه و تحلیل عقل من بود. واقعاً سپاسگزار می شوم به آقای کشیش سپهر که من بسیار بسیار در تلگرام از ایشان آموختم، پیام مرا برسانید . اکنون آگاهم که وقتی مجبور به حذف کلام کتاب مقدس هستم، نباید مطالب را به اشتراک بگذارم. کسی که خود جویای شناخت و رشد از اعماق وجودش باشد، خداوند مسیر شناخت و تعالی را برای او باز خواهد کرد..

پاسخ کشیش جلیل سپهر در زیر متعاقباً می آید:

" هر طور که صلاح   میدانند عمل  کنند . باور کنید حقیقتاً من جویای نام  نیستم و اگر هیچ اسمی هم از من برده نشود،  کوچکترین  نگرانی ندارم. من فقط  رسم  کلی متعهدانه برداشت کردن از آثار دیگران را عرض  کردم . ولی اگر کسی  با نوشته های ناچیز بنده حقیر از خدا برکت می گیرد، بنویسند و به خانواده ارجمندشان بدهند. برکت روزافزون خدا  با این  دوست  گرانقدر  باشد."  جلیل  سپهر    

May/01/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 151 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر