مسلمونا میگن که عیسی مسیح از نسل زنا زادگان است آیا این درست است؟( به گفته آنان در کتاب مقدس نوشته شده )؟

برای بنده بسیار باعث تعجب بود وقتی چنین نوشته و ادعایی را از مسلمانان در نامه تان خواندم!!!؟؟؟

در انجیل نوشته شده که عیسی مسیح کلمه ازلی و ابدی خداست که از مریم باکره بدنیا آمده است و حتی در قرآنِ خودِ مسلمانان نیز اشاره شده که میلاد عیسی مسیح با معجزه خدا از طریق مریم باکره بوده است و صد البته در اسلام نیز معتقدند که یهودیان، این افترا را بر مریم زدند که عیسی مسیح را در اثر رابطه ای نامشروع به دنیا آورده و اشاره به این مسئله، برداشتی است که قرآن از نوشتجات انجیل که به یهودیان اشاره دارد و ادعا می کردند عیسی مسیح زنازاده است، داشته است ( به یوحنا 8: 41 مراجعه فرمایید.)

به هر ترتیب جهت روشن شدن بیشتر مسئله برای شما، لینک دو مقاله را از وب سایت پرپاسخ در زیر برایتان می فرستم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/43d57b19-9b1c-4620-82c0-bb4808e7452a

و مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/588fbbfd-be37-4eaf-a94f-8a30614e7a1e

Jun/28/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 221 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر