سلام. ضمن تشکر بابت پاسخ قبلی سوالی داشتم در زمینه تکمیل تحق مشاهده پاسخ

دوست بسیار گرامی سلام، از سوالی که کرده اید کمال تشکر را داریم. از اینکه این سایت توانسته توجه شما را جلب کند بسیار خوشوقت هستیم. هیچکدام از معملین کتاب مقدس در مورد تثلیث و تعلیم آن در سردرگمی قرار ن

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 815 بازدید 0  

سلام.فرزند اول ابراهیم کیست؟در یک جا می گوید اسحاق است(پیدای مشاهده پاسخ

 فرزند اول ابراهیم اسماعیل بوده است ولی اسماعیل بعنوان فرزند وعده نبود بلکه فرزندی بود که در اثر اشتباهی که ابراهیم کرد و خواست به وعده خدا عمل نکند بدنیا آمد. در پیدایش 22: 1 نمی گوید اسحاق فرزن

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 891 بازدید 0  

آیا قرآن جایگزین کتاب مقدس شده است؟ مشاهده پاسخ

بجای جایگزین شدن، قرآن مسلمانان را به خواندن کتاب مقدس تشویق می کند. بسیاری از مسلمانان هرگز کتاب مقدس را نخوانده اند چون آنها فکر می کنند قرآن جایگزین کتاب مقدس شده است. به هر ترتیب باید در نظر داشته

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام امیر نهروان 928 بازدید 10