آیا سلیمان 3600 نفر را برای ساختن معبد به نظارت گماشت ( دوم مشاهده پاسخ

این مشکل بزرگی نیست. به احتمال زیاد راه حل این سؤال چنین است که نویسنده دوم تواریخ ایام، 300 نفری را نیز که به عنوان ذخیره انتخاب شده بودند تا در صورت مریض شدن بعضی از ناظران یا فوت آنها، به جای

Sep/20/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 568 بازدید 0  

دردین اسلام  برای انجام کارهایی که شرط آنها داشتن طهارت اس مشاهده پاسخ

باید توجه داشته باشید که تمام این مسائل یعنی غسلها و وضو و غیره از عهد عتیق برداشته شده است و وقتی عیسی مسیح به زمین خاکی ما پا گذاشت فرمود: اینها نیست که اهمیت زیادی داشته باشد یا الویت داشته باشند ب

Sep/17/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 3006 بازدید 6  

بنا بر نویسنده، آیا بعشا ، پادشاه اسرائیل در 26 امین سال سلط مشاهده پاسخ

دو راه حل برای این مشکل وجود دارد. در آغاز، مفسرینی که به این صفحات توجه کردند به این نتیجه رسیده اند که 36 امین سال سلطنت آسا می بایست از خروج 10 قبیله اسرائیل  از یهودا و بنیامین حساب شود، که ب

Sep/15/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 481 بازدید 0  

آیا سلیمان 40.000 اصطبل برای اسب هایش داشت ( اول پادشاهان 4: مشاهده پاسخ

راههای مختلفی برای جواب این اختلاف گیج کننده هست. احتمالی ترین آنان ، توضیحی است که در چالشهای قبلی نیز به آن پرداخته ایم، به گونه ای که دهه ها به علت رونویسی های مداوم محو و ناخوانا می شد. دیگران بر

Sep/14/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 501 بازدید 0  

آیا داوود 1700 نفر از سواران صوبه پادشاه را در بند گرفت ( دو مشاهده پاسخ

برای این اختلاف ارقامی دو راه حل هست. اولین در کتاب کیل و دلیتچ ( ص 360) قانع کننده ترین جواب است. آنها بر این عقیده هستند که کلمه ارابه ها ( رِکِب در زبان اصلی) در دوم سموئیل 8: 4 سهوا بوسیله نسخه بر

Sep/14/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 476 بازدید 0  

هارون در چه مکانی فوت کرد؟ در کوه هور(اعداد 20: 22-29) یا در مشاهده پاسخ

مهم است که به جغرافیای محل میسوره و کوه هور نگاهی بیاندازیم و وقتی به آن توجه می کنیم، می بینیم میسوره مکانی بود در منطقه کوه هور و این آیات تضادی با هم ندارند. یک متن به میسوره که در اطراف کوه هور بو

Sep/01/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 496 بازدید 0