آیا یورام ( متی 1: 8) پدر عّزیا بود یا اَمَصیا( دوم تواریخ 2 مشاهده پاسخ

جواب این سؤال نیز مانند سؤالات قبلی است. همانند کلمه عبری "بات" به معنی دختر، که می توان برای اشاره به نسلی دورتر استفاده شود، همچنین کلمه "بن" به معنی پسر را نیز می توان برای چنین

Oct/19/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 517 بازدید 0  

ادامه فصل اول: مشکلات مربوط به یکتاپرستی در اسلام مشاهده پاسخ

وحدانیت مطلق یکتاپرستی اسلامی بسیار سفت و محکم و غیرقابل انعطاف است. نگاه اسلام به یگانگی خدا چنان قوی است که هرگونه کثرت گرایی در خدا را به شدت نفی می­ کند. از این رو، به نظر می­ رسد که هی

Oct/19/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 662 بازدید 0  

فصل اول: باورهای اسلامی، سوءتفاهمات، تناقضات و اشتباهات مشاهده پاسخ

باورهای اسلامی، سوءتفاهمات، تناقضات و اشتباهات در بخش اول این کتاب تلاش می­ کنیم آموزه­ های اساسی مسلمانان را مورد بررسی قرار دهیم و به سوءتفاهمات، تناقضات و اشتباهات آنها اشاره نماییم. در

Oct/19/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 943 بازدید 0  

آیا عیسی مسیح در انجیل یوحنا وقتی درباره روح القدس پیشگویی م مشاهده پاسخ

یک مسلمان مقاله زیر را از طریق ایمیل برای من ارسال کرد. در این مقاله به نبوت عیسی و اینکه چطور به محمد به عنوان پاراکلیت اشاره می کند، پرداخته شده است. این مسلمان مرا به چالش کشید تا پاسخ این مقاله را

Oct/17/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1113 بازدید 0  

کدام یک از پسران زروبابل ، یکی از اجداد عیسی مسیح بود، ابیهو مشاهده پاسخ

همچون موارد ذکر شده پیشین، دو شئلتیئیل متفاوت دارای دو زروبابل متفاوت هستند، پس هیچ مشکلی نیست که پسرانشان اسامی مختلفی داشتند. نباید باعث تعجب باشد که در هر دو خانواده مریم و یوسف،  زروبابل پسر

Oct/16/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 487 بازدید 0  

آیا یکنیا ( متی 1:12) یا نیری ( لوقا 3:27) پدر شئلتیئیل بود؟ مشاهده پاسخ

  یکبار دیگر ، این سؤال حل می شود هنگامی که درک کنیم که از دو شجره نامه مختلف برای ارتباط داود با عیسی استفاده شده ، یکی به واسطه مریم و دیگری از طریق یوسف. دو شجره نامه یعنی دو شخص مختلف با ا

Oct/12/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 484 بازدید 0