ادامه فصل دوم: نبوت­ها یا پیشگوئی های قرآن مشاهده پاسخ

بعضی از مسلمانان، پیشگویی­ های نبوتی قرآن را دلیلی بر قدرت اعجاز محمد می ­دانند، ولی برای این ادعا مدارک قانع­ کننده­ ای ارائه نمی دهند. سوره هایی که در این رابطه بیش از همه ذکر م

Oct/25/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 947 بازدید 3  

ادامه فصل دوم: آیا قرآن، معیار حقیقت است؟ مشاهده پاسخ

وقتی از محمد می­ خواستند که همانند پیامبران پیشین، برای اثبات ادعاهای خود معجزه ­ای انجام دهد، وی جواب رد می ­داد (آل عمران 181-184) و در عوض ادعا می­ کرد که زبان و تعالیم قرآن ثابت

Oct/25/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1439 بازدید 2  

خدا و فرمان قتل عام مشاهده پاسخ

در دهه‌های اخیر، با اوج‌گیری نهضت‌های تندروِ اسلامی که به نام این دین، دست به قتل عامل مردم و تجاوز به ناموس ایشان و غیره می‌زنند، این موضوع برای هموطنان مسیحی و غیرمسیحی ما مطرح م

Oct/24/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 763 بازدید 3  

چه کسی پدر شِلَخ بود ، آیا قینان ( لوقا 3: 35 تا 36) یا اَرف مشاهده پاسخ

هرچند جواب قطعی امکان پذیر نیست، اما به شکل قابل قبولی می توان آنرا توضیح داد. به احتمال زیاد جواب آن این گونه است که،  شجره نامه متن مازوتیک کتاب پیدایش همانند فهرست  انجیل متی متمرکز نسلها

Oct/24/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 427 بازدید 1  

ادامه فصل دوم: بررسی ادعای مسلمانان مبنی بر دعوت الهی محمد مشاهده پاسخ

در نظر بسیاری از منتقدین اسلام، دیدگاه مسلمانان نسبت به محمد سرشار از مبالغه­گویی افراطی است. به عنوان مثال با توجه به اوضاع و احوال پیرامون دعوت محمد، نمی­توان هیچ دلیلی برای این ادعا آورد که

Oct/24/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 2460 بازدید 3  

فصل دوم: ادعای پیامبری محمد مشاهده پاسخ

نگاهی به محمد همان­طور که بارها شنیده­ایم، مسلمانان معتقدند که «محمد» آخرین پیامبر خدا و آورنده مکاشفه کامل خدا برای انسان است. ادعای قرآن مبنی بر اینکه خود آخرین کلام و مکاشفه

Oct/24/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 508 بازدید 1