آیا عیسی وارث تخت پادشاهی داوود خواهد بود( لوقا 1: 32) یا خی مشاهده پاسخ

جواب این سؤال ارتباط مستقیم با جواب سوال پیشین دارد، همانگونه که نشان دادیم، انجیل متی بیان کننده شجره نامه یوسف است و واضح است که در ارمیا 36: 30 هیچ یک از اجداد مستقیم یوسف واجد شرایط نبود تا بر تخت

Oct/26/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 467 بازدید 2  

قسمت پایانی فصل دوم: مسئله جنگهای مقدس یا جهاد مشاهده پاسخ

بدون در نظر گرفتن این سؤال که آیا جنگ اساساً امری مشروع و توجیه ­پذیر است یا خیر،[38] محمد اعتقاد زیادی به جهاد داشت. محمد با «وحی» الهی به پیروانش فرمان داد: «در راه خدا بجنگید&

Oct/26/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1602 بازدید 2  

ادامه فصل دوم: موقعیت فرودست زنان مشاهده پاسخ

قرآن و سنت اسلام موقعیتی فرودست و درجه دوم برای زنان قائل هستند. در واقع برتری مردان مستقیماً از فرامین قرآن نشأت گرفته است. به عنوان مثال همانطور که قبلاً اشاره شد، مرد می­ تواند چندین زن بگیرد،

Oct/26/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1013 بازدید 2  

ادامه فصل دوم: نمونه های اخلاقی محمد مشاهده پاسخ

اکثر اسلام ­شناسان بر این باورند که محمد به طور کلی شخصی اخلاق­ گرا بوده است، ولی ادعای مسلمانان بسیار بیشتر از اینها است! آنان شدیداً اصرار دارند که محمد هم عاری از گناه و هم نمونه اخلاق کامل

Oct/26/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1058 بازدید 1  

آیا یحیی تعمید دهنده همان ایلیاء نبی بود که می بایست بیاید ( مشاهده پاسخ

متی سخنان عیسی را باز گو می کند که فرمود ، یحیی تعمید دهنده همان ایلیاء نبی است که می بایست بیاید، از سوی دیگر یوحنا در انجیلش قید می کند که یحیی این مسئله را انکار کرد. دلیل این تناقض آشکار ، کمبود ت

Oct/25/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1440 بازدید 4  

ادامه فصل دوم: معجزات در حدیث مشاهده پاسخ

بیشتر معجزاتی که به محمد نسبت داده­ اند نه در قرآن بلکه در احادیث و روایات اسلامی ذکر شده است. واقعیت این است که طبق آیات قرآن، محمد بارها از انجام معجزه برای اثبات صحت پیامبری خود سر باز زده و تن

Oct/25/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 867 بازدید 2