عیسی مسیح پسر خدا است. آیا خدا زن هم دارد یا نه؟ مشاهده پاسخ

در صورتی که اصطلاح پسر خدا خطاب به عیسی مسیح می بایست این منظور را برساند که خدا زن داشته و از او پسری داشته، پس اصطلاح اسدالله نیز که به معنی شیر خدا است می بایست به این معنا باشه که خدا باغ وحشی دار

Nov/08/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 520 بازدید 3  

نظر اسلام در مورد مسيحيت چيست؟ همچنين نظر قران در خصوص عيسی مشاهده پاسخ

برای روشن شدن موضوع کپی مقاله ای را که به سؤال شما مربوط می شود، برایتان از وب سایت پرپاسخ در زیر می فرستم: تفاوت اسلام با مسیحیت در چیست؟ بعضی تفاوتهای اساسی مسیحیت و اسلام را در اینجا برای شما

Nov/08/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 2231 بازدید 1  

آیا عیسی پطرس و اندریاس را اولین بار در کنار دریاچه جلیل دید مشاهده پاسخ

اتهام مطرح شده این است که در یک انجیل عیسی شمعون پطرس و اندریاس را در کنار دریاچه جلیل می بیند ، در حالی که انجیلی دیگر می گوید که این ملاقات در سواحل رود اردن اتفاق افتاد. هرچند این اتهام کاملا

Nov/08/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 476 بازدید 0  

ضمیمه دوم: مهمترین اتهامات مسلمانان بر ضد عهدجدید مشاهده پاسخ

ضمیمه دوم مهمترین اتهامات مسلمانان بر ضد عهدجدید   در این ضمیمه اجمالاً به سه مورد از مهمترین اتهاماتی که مسلمانان به مسیحیت و مخصوصاً عهدجدید وارد می کنند، یعنی مواردی که غالباً در کتب

Nov/08/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 2792 بازدید 1  

آیا شمعون پطرس ازطریق مکاشفه الهی به مسیح بودن عیسی پی برد ( مشاهده پاسخ

تأکید متی 16: 17 بر این است که شمعون آنرا به تنهایی از یک شخص دیگر نشنید،  بلکه: خود خداوند آنرا برایش آشکار کرد. این مسئله هیچ تناقضی با  اینکه او ازافراد دیگری نیز شنیده است، ندا

Nov/07/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 533 بازدید 1  

ضمیمه اول: عدم صحت و اعتبار انجیل برنابا مشاهده پاسخ

ضمیمه اول انجیل برنابا مسلمانان در دفاع از تعالیم اسلامی غالباً به کتابی موسوم به «انجیل برنابا» استناد می کنند و این کتاب در واقع یکی از پرفروش ترین کتابها در کشورهای اسلامی است. یو

Nov/07/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 2743 بازدید 1