آیا یحیی تعمید دهنده عیسی را بعد از تعمیدش تشخیص داد( یوحنا مشاهده پاسخ

در متن یوحنا 1: 29-36 کاملا واضح است که یحیی عیسی را شناخت  و ما در این مورد هیچ شکی نباید داشته باشیم. متی 11: 2 بعدا" اتفاق می افتد و در این میان چیزهای زیادی به وقوع پیوست. شناخت اولیه

Nov/21/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 467 بازدید 0  

درود بر کارشناسان و زحمت کشان در مورد بانگ خروس سوال کردم ام مشاهده پاسخ

در باره سؤالتان در مورد بانگ خروس مقاله ای جامع در حال ترجمه هستیم که همه جوانب این تضاد را که به ظاهر در اناجیل یافت می شود را پاسخ خواهیم داد و  با توجه به اینکه تیم ما از افراد داوطلب تشک

Nov/21/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 423 بازدید 2  

سلام در انجیل اشاره به حجاب شده و اینکه من نمی دونم چرا مسیح مشاهده پاسخ

به هرحال در باره حجاب در مسیحیت، کاملا" مشخص است که در قرن اولیه به علت استفاده سرپوش برای زنان این مسئله یک مسئله فرهنگی بوده و کتاب مقدس به اصل مطلب می پردازد و آن اطاعت زن و شوهر و تسلیم زن و

Nov/21/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 766 بازدید 3  

آیا این درست است که اگر کسی قرآن را بخواند، بیشتر به دین مسی مشاهده پاسخ

درباره سؤالی که کرده اید، خدا از روشهای مختلف برای به توبه آوردن شخص و ایمان به مسیح استفاده می کند. مثلاً از طریق خواب و رؤیا و بسیاری روشهای مختلف. افراد بسیار انگشت شماری نیز از طریق مطالعه قرآن مت

Nov/17/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 507 بازدید 0  

یحیی تعمید دهنده عیسی را قبل از تعمید دادنش شناخت ( متی 3: 1 مشاهده پاسخ

اظهارات یحیی در یوحنا 1: 33 مبنی بر اینکه او عیسی را نمی توانست بشناسد مگر با قرار گرفتن روح القدس  و ماندن او بر عیسی ، به این معنی می باشد که او به یقین نمی توانست بدون این نشانه صریح

Nov/16/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 516 بازدید 1  

آیا عیسی سوار بر یک کره الاغ ( مرقس 11: 7 و لوقا 19: 35) یا مشاهده پاسخ

اتهام از این قرار است که اناجیل در مورد تعداد الاغ هایی که عیسی سوار بر آنها وارد اورشلیم شد، با هم تناقض دارند. این اتهام به دلیل این است که خواننده متن انجیل متی را به دقت نخوانده و نکته اصلی این رو

Nov/14/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 663 بازدید 0