آیا عیسی همان روز که مصلوب شد به فردوس عروج کرد (لوقا 23: 43 مشاهده پاسخ

این نظر که عیسی یا اناجیل با یکدیگر در مورد عروجش به فردوس پس از مرگش بر روی صلیب در تضاد با یکدیگر می باشند، بستگی به تفسیر و برداشت ما از فردوس و نیز نیاز ما به مطابقت آن با زمینه متن دارد. عیسی

Jan/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 423 بازدید 3  

آیا هر دو راهزن مصلوب شده با عیسی او را هم زمان مسخره کردند مشاهده پاسخ

سؤال در این تناقض ظاهری این است که:  آیا هر دو دزد یا راهزن مصلوب شده با عیسی او را هم زمان مسخره کردند یا تنها یکی از آنان. در مرقس 15: 23 می خوانیم که هر دو مسخره کردند. لوقا 23: 43 می گوید که

Jan/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 407 بازدید 3  

آیا عیسی در ساعت ششم، در روز مصلوب شدنش  بر روی صلیب قرار دا مشاهده پاسخ

پاسخ ساده این سؤال این است که نویسندگان اناجیل همگون ( متی، مرقس و لوقا) روش شمارش متفاوتی را در مقایسه با یوحنا برای شمردن ساعتهای روز بکار گرفتند. نویسندگان اناجیل همگون روش سنتی یهودی را استفاده کر

Jan/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 459 بازدید 1  

قرآن در مورد کتب مقدس یهودیان و مسیحیان چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

در موارد متعدد مسلمانان به کتاب مقدس حمله می کنند. به نظر می رسد برخی تا آنجا که در توانشان است قصد تهمت و افترا زدن به آن را دارند. اما ببینیم قرآن در این باره چه می گوید. در این مقاله به بررسی آنچه

Jan/09/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 868 بازدید 3  

با درود ... آیا کتاب مقدس مسلمانان و پیامبر آنان مورد تایید مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، از تأخیری که در پاسخ به سؤال شما پیش آمد کمال پوزش را می طلبم. در پاسخ به سؤال شما مقالات زیادی در وب سایت پرپاسخ دات کام موجود است و در صورتی که در ایران مقی

Jan/05/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 427 بازدید 2  

آیا الله همسران (زنان) را فراموش کرد؟ مشاهده پاسخ

سوره طور 52: 21 مترجمان مسلمان، محمد مارمادوك بكتال، یوسف علی و احمد محمد شاکر سوره 52: 21 را به اینصورت ترجمه کرده اند: بکتال: و آنها که ایمان دارند و فرزندانشان که آنها را در ایمان پیروی می

Jan/05/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 467 بازدید 0