مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: جایگاه زن در مسیحیت مشاهده پاسخ

جایگاه زن در مسیحیت " آنگاه خداوند آدم را به خواب عميقی فرو برد و يكی از دنده‌هايش را برداشت و جای آن را با گوشت پُر كرد، و از آن دنده، زنی سرشت و او را پيش آدم آورد. آدم گفت: «

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

در خصوص داستان مباهله یا مناظره امام هشتم شیعیان با مسیحیان مشاهده پاسخ

جهت اطلاع شما، هیچ مدارک یا شواهد تاریخی یا باستانی یا علمی موجود نیست که این ادعای شیعیان را صحه بگذارد. و نه تنها این بلکه هیچ سند یا مدرکی از مسیحیانی که در آن دوران می زیسته اند وجود ندارد که

Apr/22/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0  

آیا شواهد تاریخی وجود دارند که نشان دهنده سفر ابراهیم به مکّ مشاهده پاسخ

مکّه در زمانهای قدیم جای سکونت نبوده و صحرای بی آب و علفی بوده است و بر اساس شواهد تاریخی این مکان، جای زندگی نبوده است و حتی بسیاری از باستانشناسان مدارکی از مسلمانان در قرون اولیه هجری یافته اند که

Apr/18/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

اگر مسیحیت دین برحق است و دفاعیات مسیحی توان این را دارد تا مشاهده پاسخ

ذاکر نایک هیچگاه با افرادی که با اسلام آشنایی کافی داشته اند مناظره نداشته است. در لینک ویدیویی زیر از یوتیوب دیوید وود (مدافع ایمان مسیحی)  مدارک و شواهدی را جهت افشای این مطلب ذکر می کند و اظها

Mar/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 1  

عده اى از مسلمانان طبق قرآن و برخى مسيحيان اوليه اعتقاد دارن مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما دو مقاله  زیر را از وب سایت پرپاسخ برای شما ارسال می دارم: مقاله اول: پاسخ به ادعای مسلمانان مبنی بر اینکه عیسی هرگز مصلوب نشد!!! در مسئله منکر شدن مصلوب شدن عیس

Mar/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 139 بازدید 2  

برخى اين ايراد رو مطرح مى كنند كه عيسى مسيح چجور خدايى بود ك مشاهده پاسخ

پاسخ سؤالات شما: 1- در باره صلیب مسیح و اینکه مصلوب شدن مسیح شایسته یک فرستاده خدا نیست، امری است کاملاً اشتباه چون بسیاری از پیامبران و حتی امامان اسلامی که ما مسیحیان به هیچ عنوان به آنها معتقد ن

Mar/09/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 125 بازدید 3