آیا خدای اسلام با خدای مسیحیت فرق دارد؟ مشاهده پاسخ

لطفاً به پاسخ خود در مقاله ای که در زیر از وب سایت پرپاسخ ارسال می داریم توجه نمایید: آیا خدای اسلام و مسیحیت یکی است؟ مسلمانان و مسیحیان، هردو به یک خدای متعالی معتقدند که پیامبرانی را به جهان

May/22/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 1  

مقایسه جایگاه زن در مسیحیت و اسلام: حقوق زنان در اسلام مشاهده پاسخ

حقوق زنان در اسلام   برخی این عادت اعراب پیش از اسلام را شنیده اند که فرزند مؤنث تازه به دنیا آمده را زنده به گور می کرده اند. و این در میان اعراب شرم آور بوده که همسر یکی از آنها برایش فرز

May/09/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 154 بازدید 1  

آیا مسیحیان مثل مسلمانان از صبح تا اذان مغرب غذا نمی خورند ی مشاهده پاسخ

جهت اطلاع از موضوع روزه در مسیحیت، در زیر کپی دو مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ موجود است برای شما ارسال می دارم. لطفاً جهت جلوگیری از اتلافِ وقتِ کاری گروه پاسخگویی به سؤالات، برای دریافت پاسخ

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 0  

مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: زنان در فردوس مشاهده پاسخ

زنان در فردوس انجیل به قلم متی شاگرد مسیح، واقعه ای را برای ما نقل می کند که خود عیسی مسیح هیچ شک و شبهه ای را برای ما در باره این موضوع به جا نمی گذارد. در این انجیل می خوانیم که یک گروه یهودی نزد

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 210 بازدید 0  

مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: ازدواج با اهل کتاب مشاهده پاسخ

ازدواج با اهل کتاب زنان با سرپناه  و بی سر پناه قرآن در جاهای مختلف، گاه در مقام نقد، و گاه در مقام موافقت، از عبارت "اهل کتاب" استفاده می کند. که بحث در این مورد از حوصله مق

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 114 بازدید 0  

مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: ازدواج در سنین نوجوانی مشاهده پاسخ

ازدواج در سنین نوجوانی دین اسلام ازدواج در سنین نوجوانی را توصیه می کند و چنین می نمایاند که این توصیه خوب و سالم است. این توصیه ظاهراً به جوان بالغ که توانایی برآمدن از عهده آن را دارد، این امکان

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 0