مقایسه جایگاه زن در مسیحیت و اسلام: حقوق زنان در اسلام مشاهده پاسخ

حقوق زنان در اسلام   برخی این عادت اعراب پیش از اسلام را شنیده اند که فرزند مؤنث تازه به دنیا آمده را زنده به گور می کرده اند. و این در میان اعراب شرم آور بوده که همسر یکی از آنها برایش فرز

May/09/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

آیا مسیحیان مثل مسلمانان از صبح تا اذان مغرب غذا نمی خورند ی مشاهده پاسخ

جهت اطلاع از موضوع روزه در مسیحیت، در زیر کپی دو مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ موجود است برای شما ارسال می دارم. لطفاً جهت جلوگیری از اتلافِ وقتِ کاری گروه پاسخگویی به سؤالات، برای دریافت پاسخ

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: زنان در فردوس مشاهده پاسخ

زنان در فردوس انجیل به قلم متی شاگرد مسیح، واقعه ای را برای ما نقل می کند که خود عیسی مسیح هیچ شک و شبهه ای را برای ما در باره این موضوع به جا نمی گذارد. در این انجیل می خوانیم که یک گروه یهودی نزد

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: ازدواج با اهل کتاب مشاهده پاسخ

ازدواج با اهل کتاب زنان با سرپناه  و بی سر پناه قرآن در جاهای مختلف، گاه در مقام نقد، و گاه در مقام موافقت، از عبارت "اهل کتاب" استفاده می کند. که بحث در این مورد از حوصله مق

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: ازدواج در سنین نوجوانی مشاهده پاسخ

ازدواج در سنین نوجوانی دین اسلام ازدواج در سنین نوجوانی را توصیه می کند و چنین می نمایاند که این توصیه خوب و سالم است. این توصیه ظاهراً به جوان بالغ که توانایی برآمدن از عهده آن را دارد، این امکان

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: مبحث صیغه یا ازدواج موقت (یا از مشاهده پاسخ

ازدواج موقت (ازدواج لذت) یک شخص میتواند از این متن چنین نتیجه بگیرد که قرآن توصیه میکند که اگر شوهر نمیتواند عادل بماند، باید با یک زن ازدواج نماید. ولی با اندکی توجه در این موضوع، جنبه مهمی را کشف

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0