نقدی بر مبحث آیات منسوخ قرآن (شواهدی از منابع اسلامی) مشاهده پاسخ

در این مقاله فهرستی از بعضی آیات منسوخ شده قرآن را ارائه می دهیم. ما کاملاً واقف بر این امر هستیم که همه مسلمانان نیستند که بالاجماع به مسئله ناسخ و منسوخ در قرآن معتقدند. بنابر این برای ما قابل درک ا

Nov/10/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 66 بازدید 2  

آیا برای الهامی بودن کتاب مقدس شواهدی وجود دارند؟ مشاهده پاسخ

در اینجا شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه کتاب مقدس الهام خداست که در دوم تیموتائوس اعلان شده است: ۱) تحقق نبوت. خدا با انسانها صحبت کرد و ایشان را از اتفاقاتی که در آینده رخ خواهند داد، آگاه کرد. بر

Oct/21/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 66 بازدید 1  

عیسی یا محمد؟ مقایسه ای میان بنیانگذاران دو مذهب بزرگ جهان: مشاهده پاسخ

دعا یا نماز عیسی: به شاگردانش این گونه تعلیم داد که با سادگی و از ته دل دعا کنند. خدا به دل نگاه می کند و نه به ظواهر امر: " ... اما تو، هنگامی که دعا می کنی به اطاق خود برو، در را ببن

Sep/23/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 145 بازدید 1  

عیسی یا محمد؟ مقایسه ای میان بنیانگذاران دو مذهب بزرگ جهان: مشاهده پاسخ

عیسی شایسته پرستش بود: مردی عیسی را پرستش کرد، و عیسی مانع او نشد. در همان حال عیسی در انجیل متی 4: 10 تعلیم می داد که تنها خدا شایسته پرستش است. عیسی به او گفت: " دور شو ای شیطان! زیرا نوش

Sep/23/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 108 بازدید 1  

عیسی یا محمد؟ مقایسه ای میان بنیانگذاران دو مذهب بزرگ جهان: مشاهده پاسخ

زنان و ازدواج عیسی مسیح: هرگز ازدواج نکرد. او زنان را شفا داد و گناهانشان را بخشید و آنها را تشویق کرد. کتاب مقدس در عهد جدید به ما می آموزد که شوهران می بایست همسران خود را محبت کنند و با ایشان

Sep/23/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 1