من به عنوان یک مسیحی وقتی کتاب مقدس را می خوانم، در من اینط مشاهده پاسخ

مقاله زیر را از وب سایت پرپاسخ در پاسخ به سؤال شما ارسال می دارم: چرا خدا قوم اسرائیل را برگزید تا قوم او خوانده شوند؟ در مورد ملت اسرائیل، در تثنیه 7: 7-9 کلام خدا به ما می گوید، "خداوند د

Jul/31/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 157 بازدید 1  

چهار دلیلی که به تثلیث ایمان دارم! مشاهده پاسخ

خدا چه شکلی است؟ شما می توانید خدای خود را برطبق تصورتان بسازید. یا می توانید چیزی که خدا از خود آشکار نموده است را مطالعه نمائید و از آن اطلاعات در جستجوی درک بیشتری از خدا استفاده نمائید. از

Jul/11/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 197 بازدید 1  

سکوت خدا مشاهده پاسخ

پس چون شنید که بیمار است، در جایی که بود دو روز توقف نمود (یوحنا 6:11) آیا خدا با سکوتش به شما اعتماد کرده است- سکوتی که معنای عظیمی دارد؟ سکوت خدا در واقع جواب اوست. به آن روزهایی فکر کنید که سکو

Jul/11/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 1  

هدف دوست داشتن خدا، ممکن است آن چیزی که شما فکر می کنید نباش مشاهده پاسخ

آیا مردم برای عزّت نفس است که به گراند کانیون (Grand Canyon) می روند؟ احتمالاً نه. این اشارۀ خوبی است که نشان می دهد که در زندگی عمیقترین لذتها، شناختن و چشیدن از خود نیست بلکه دیدن شکوه و عظمت. امّا

Jul/11/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 131 بازدید 0  

اولاً یه مبحثی را واضح بکنم . که من نه به عیسی نه موسی نه به مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما مقاله ای از وب سایت پرپاسخ را در زیر می آورم که امیدوارم پاسخگوی سؤال شما بوده باشد: چه کسی خدا را آفرید؟ خدا از کجا آمد؟ یک بحث متداول از طرف کسانی که به خدا اعتقاد ندارند و

Jul/09/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 166 بازدید 1  

چرا خدا بعضی افراد رو سخت دل میکنه؟ آیا این برخلاف محبت خدا مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، دو دیدگاه مختلف در الاهیات مسیحی وجود دارد: دیدگاهی که می گوید: خدا بر طبق پیشدانی و حکمت مطلق خود و با دانش به اینکه بر تمام تاریخ و ابدیت حاکم است، بعضی را مانند فرعون مصر سن

Jun/23/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 161 بازدید 1