آیا خدای عهد عتیق با خدای عهد جدید فرق دارد؟ مشاهده پاسخ

آیا خدای عهدعتیق با خدای عهدجدید فرق دارد؟ آیا خدا در عهدجدید نسبت به عهدعتیق فرق کرده است؟ آیا خدا عوض شده است؟ اینها سؤال‌هایی است که در ذهن بسیاری از مسیحیانی که کتاب‌مقدس را مطالعه کر

Oct/24/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 765 بازدید 0  

آیا خدا در همه ادیان یکی است و با هم فرقی ندارند؟ برای من مش مشاهده پاسخ

مسلماً خدایی که مسیحیت درباره او سخن می گوید، با خدایان دیگر فرق دارد. در دنیای کنونی ما اعتقاد به اینکه همه ادیان یکی هستند و یک خدا را معرفی می کنند، یک عقیده بسیار متداولی شده، اما هیچ سندیتی ندارد

Oct/04/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 717 بازدید 0  

1- اگر عیسی خدا است، پس چرا خود را فرستاده شده از جانب خدای مشاهده پاسخ

اگر به متن پاسخ قبلی که بطور مفصل توضیح داده بودم، دقت کنید، پاسخ تمام این سؤالات داده شده. اما برای روشن شدن بیشتر ذهن شما، بازهم توضیحاتی اضافه می کنم: 1- پسر و پدر هم ذات هستند، اما این دلیل نمی

Sep/21/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 860 بازدید 0  

یوحنا 5: 17-30 در فهم من این در تضاد با تثلیث، مساوی و هم سط مشاهده پاسخ

در آیاتی که ذکر کرده اید، عیسی مسیح به وضوح اعلام می کند که آنچه پدر می کند، پسر نیز می کند. پدر هنوز کار میکند و پسر نیز هنوز کار می کند (آیه 17) هر چه پدر می کند، پسر نیز می کند (آیه 19) همانگونه که

Sep/20/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 629 بازدید 0  

چرا در هر مذهب اسم خدا متفاوت است؟ در اسلام نامش الله در ی مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان، اسم خاص خدا یهوه می باشد. این اسم برگرفته از اهیه می باشد که به معنای من هستم می باشد. خدای کتاب مقدس همیشه حاضر است و همیشه سلطنت می کند و زمان برایش مطرح نیست و او در

Aug/27/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 977 بازدید 5  

در خروج 33: 18 خدا می گوید هیچکس نمی تواند روی مرا ببیند و ز مشاهده پاسخ

خدای پدر را هیچ کس ندیده و نمی تواند ببیند، اما خدای پسر را می توان دید. عیسی مسیح صورت خدای نادیده است. در تثلیث اقدس پدر و روح القدس غیر قابل رؤیت هستند ولی خدای پسر قابل رؤیت است. در ملاقات موسی با

Jan/02/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 782 بازدید 4