آیا می بایست روح القدس را بپرستیم؟ مشاهده پاسخ

ما می دانیم که تنها خدا باید پرستیده شود (خروج 14:34 و مکاشفه 9:22 مشاهده شود). فقط خدا لایق پرستش است. این سؤال که آیا باید روح القدس را پرستید، به سادگی می توان با تعیین اینکه آیا روح القدس خداست، پ

Aug/12/2020 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 182 بازدید 0  

نقش روح القدس در عهد عتیق چه بود؟ مشاهده پاسخ

نقش روح القدس در عهد عتیق بسیار شبیه به نقش آن در عهد جدید است. وقتیکه از نقش روح القدس صحبت می کنیم، می توانیم چهار جنبه عمومی کار روح القدس را ببینیم: 1) نوزایی 2) سکونت (یا پرساختن)، 3) باز دا

Aug/12/2020 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 0  

"اسامی و عناوین "روح القدس" چه هستند؟ مشاهده پاسخ

"روح القدس" به عناوین و اسامی زیادی شناخته می‌شود، اغلب آنها نمایانگر کارایی یا جنبه های مختلف خدمت اوست. در زیر به تعدادی از اسامی و توصیفاتی که کتاب مقدس برای روح القدس بکار برده، اشا

Aug/12/2020 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 101 بازدید 0  

غمگین ساختن روح القدس یا فرو نشاندن روح القدس یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

هنگامی که از کلمه " فرو نشاندن" در کتاب مقدس استفاده شده است، از فرو نشاندن آتش صحبت شده است. هنگامی که ایمان داران سپر ایمان را به عنوان بخشی از زره خداوند، در دست می گیرند (افسسیان فصل 6 آ

Aug/12/2020 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 96 بازدید 0  

آیا خدا می تواند بر خلاف ذات خود عمل کند؟ مثلاً آیا می تواند مشاهده پاسخ

خدا قادر به انجام هر کاری می باشد اما هر کاری را انجام نمی دهد. اینکه خدا قادر به انجام هر کاری است بیان کننده این نیست که او بر خلاف ذاتش نیز عمل می کند. خدا قدوس است یعنی هیچ ارتباطی با خطا و گناه ن

Jul/13/2020 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 139 بازدید 0  

خصوصیات و ویژگی های خدا چه هستند؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس، بسیار واضح و روشن درباره صفات و ویژگی های خداوند با ما صحبت می کند. بدون استناد و ارجاع به کتاب مقدس، هرگونه تلاشی برای توضیح صفات خداوند تنها در حد یک نظر باقی خواهد ماند که اغلب نیز اشتبا

Jul/09/2020 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 156 بازدید 0