من در کتابی خوندم که عیسی مسیح یگانه پسر مولود پدر است یعنی مشاهده پاسخ

در باره سؤالی که کرده اید باید بگویم که کتاب مقدس اشاره به پسرازلی بودن خدا می کند و با توجه به اینکه این یکی از اسرار ذات الهی است، و بیان آن به زبان انسانی با نقص روبرو می شود، کتاب مقدس از واژه پسر

Jul/15/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 146 بازدید 1  

تاریخ میلاد مسیح مشاهده پاسخ

روش تاریخگذاری تقویم فعلی ما در قرن ششم (533 بعد از میلاد) توسط دیونیسیوس اگزیگوس پایه گذاری شده است. او که یک راهب بود، توسط پاپ ژان پل اوّل مأموریت یافته بود تا سیستم تقویمی غیر از تقویم قدیمی یونان

Jul/12/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 2  

علت مرگ و قیام عیسی مسیح؟ مشاهده پاسخ

هدف خدا از آفرینش انسان: هدف خداوند از آفرینش انسان این بود که خانواده خود را کثیر گرداند. بخشندگی و سخاوت خدا آن را ایجاد میکرد که خداوند انسان را به شباهت خود بیافریند. خداوند به انسان ارادۀ آز

Jul/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 129 بازدید 1  

گوسفندی که به میان گرگها رفت! مشاهده پاسخ

دو علامت مهم و یا بعبارتی دو وظیفه حساس و کلیدی شبان نیکو بودن اینست که شبان نیکو ابتدا گوسفندان خود را در برابر هرگونه خطردزدان و یا حمله حیوانات درنده ای مثل گرگ محافظت کند. داود برای اثبات غیرتش

Jul/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 140 بازدید 1  

راز پرجلال صعود مسیح مشاهده پاسخ

راز صعود مسیح به آسمان و بر تخت نشستن او به دست راست اقتدار در حضور پدر از مهمترین آموزه ها و باورهای مسیحی است که مبانی الهیاتی و کتاب مقدسی بسیار محکمی در رابطه با آن وجوددارد. این مبانی نه تنها

Jul/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 157 بازدید 0