او میخها را برگزید! مشاهده پاسخ

روزهای مخصوصی است، به هفته مقدس قدم گذاشته‌ایم، هفته‌ای متفاوت با تمامی هفته‌های دیگر. در واقع یادآور هفته‌ای که سرنوشت بشریت و حتی خلقت در آن شکل می‌گرفت، یک اشتباه، اندکی دل

Aug/01/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 124 بازدید 0  

.ما اعتقاد داریم که عیسی همان خدا است. اگر عیسی همان خدا است مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامل بود، جنبه بشری او جهت خنثی کردن کاری که آدم و حوا در باغ عدن کردند و تسلیم وسوسه شیطان شدند و گناه را به دنیای ما وارد کردند، به نمایندگی از تمامی بشر

Jul/27/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 159 بازدید 0  

مطابق انجیل، مسیح فرمودند: پادشاهی من از این جهان نیست، پس مشاهده پاسخ

در باره سلطنت هزارساله مسیح تفاسیر متفاوتی وجود دارند و بسیاری از کلیساهای مسیحی معتقدند که عیسی مسیح بر دنیای کنونی ما سلطنت نکرده و نمی کند و منظور از سلطنت هزارساله او مدت زمان میان  صعود

Jul/24/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 132 بازدید 0  

در بحث زنده کردن مردگان توسط عیسی مسیح، آیا او فقط ایلعاذر مشاهده پاسخ

در متی 11: 5 و لوقا 7: 22 عیسی مسیح خطاب به شاگردان یحیی می فرماید به یحیی آنچه را که شاهد هستید گزارش دهید که " مردگان زنده می شوند..." در این آیه کاملاً مشخص است که عیسی مسیح مردگان زیادی

Jul/22/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 108 بازدید 0