پیام عید پاک: سه پیام مهم که در رستاخیز مسیح نهفته است! مشاهده پاسخ

داستانی از دیوژن گفته شده که روزی او بر یک مجموعه استخوانهای مرده نگاه می‌کرد و اسکندر کبیر از او پرسید به چه نگاه می‌کنی؟ دیوژن گفت می‌خواهم استخوانهای پدر تو را پیدا کنم. اسکندر پاسخ

Sep/06/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 217 بازدید 1  

مدارک و شواهد عینی اثبات مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از میان مرد مشاهده پاسخ

چه کسانی شاهدان عینی واقعه هستند و چه اسناد و مدارکی ایمان مسیحیان مبنی بر مرگ و قیام عیسی مسیح از میان مردگان را تایید می‌کند؟علاوه بر سوالاتی که گهگاه در مجامع غیر مسیحی نسبت به اعتبار باورهای

Sep/05/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 123 بازدید 1  

چرا اسم عیسی مسیح " عجیب" نامیده شده؟ مشاهده پاسخ

ما هر روز اشخاصی را ملاقات می کنیم که دارای اسامی بسیار زیبا و مناسب هستند و گاهی هم اسم هایی را می شنویم که نا مناسب و نا مفهومند، ولی من در تمام عمرم کسی را ندیده ام که نام او « عجیب » ب

Sep/05/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 1  

خون هابیل و خون عیسی مسیح مشاهده پاسخ

خون در کتاب مقدس دارای ارزش خاصی است. کلام خدا می فرماید جان بدن در خون است و باز می فرماید خون است که برای جان کفاره می کند. جوهر و عصاره حیات انسانی در خون اوست و برای همین خدا برای کفاره گناهان ما

Sep/05/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 91 بازدید 1  

پیام کریسمس- بیت لحم خانه نان مشاهده پاسخ

معنای اسم بیت لحم یعنی " خانه نان". از قدیم نان، مخصوصا" در مشرق زمین، احتیاج روزانه هر كس بوده است و بدون نان امكان ادامه حیات وجود نداشت. انسانها برای بدست آوردن نان جنگیده اند، م

Sep/04/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 217 بازدید 2  

چهار حقیقت عجیب از وجود تضادها بر صلیب عیسی مسیح! مشاهده پاسخ

اگر صلیب مسیح را از کتاب مقدس بردارید، کتاب مقدس بجز یک کتاب که حاوی داستانهای تاریخی و نصایح اخلاقی است چیز دیگری نخواهد بود. بر صلیب، مسیح گناه جهان را بر خود گرفت و انسان را از اسارتها و گناهان و

Aug/29/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 179 بازدید 2