آیا واقعا عیسی وجود داشته است؟ آیا شواهد تاریخی برای وجود عی مشاهده پاسخ

معمولا وقتی این سوال پرسیده می شود، شخصی که سوال را مطرح می کند منظورش شواهد خارج از کتاب مقدس است. ما این را که کتاب مقدس نمی تواند خود منبع و مدرکی برای وجود عیسی مسیح باشد رد می کنیم. عهد جدید ص

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 795 بازدید 0  

آیا مصلوب شدن و کشته شدن عیسی شایسته مقام او بود و آیا خدا ن مشاهده پاسخ

این ایرادات در قرن اول مسیحیت هم وجود داشته است و یونانیان عقیده به مصلوب شدن مسیح را نوعی حماقت می‌دانستند و یهودیان از آن لغزش می‌خوردند. یکی ازدلایل وجود این ایرادات این بود که اعد

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 964 بازدید 0  

آیا قیام عیسی مسیح راست است؟ اگر چنین است و اگر او روز یکشن مشاهده پاسخ

کلام خدا شواهد مفصلی ارائه می دهد که در واقع عیسی مسیح از مردگان قیام کرد. قیام مسیح در انجیل متی 28 : 1-20، انجیل مرقس 16: 1-20 ، انجیل لوقا 24 : 1-53 ، و انجیل یوحنا 20 : 1 و 21 : 25 ثبت شده است.

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 762 بازدید 0  

آیا عیسی مسیح، ازدواج کرده بود؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح قطعاً ازدواج نکرده بود. امروزه افسانه های رایجی در مورد ازدواج عیسی مسیح با مریم مجدلیه وجود دارد. این افسانه ها کاملاً نادرست اند و هیچ پایه و اساس مذهبی یا تاریخی ندارد ومطابق کتاب مقدس نی

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 719 بازدید 0  

آیا عیسی مسیح تنها راه رسیدن به بهشت است؟ مشاهده پاسخ

برای دستیابی به بهشت، مردم استدلال های مختلفی در ذهن خود می پرورند. بعضی ها بر این عقیده اند که: "من آدم خوبی هستم، بنابراین، حتماً به بهشت خواهم رفت." دیگران معتقدند: "درست است که در ز

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 793 بازدید 0  

آیا عیسی بین مرگ و قیامش به جهنم رفت؟ مشاهده پاسخ

ابهام زیادی در مورد این سوال وجود دارد. این موضوع اول از اعلامیه حواریون سرچشمه گرفت که می گوید "او به جهنم نزول کرد". نوشته هایی هم وجود دارند که بسته به نوع ترجمه آنها، رفتن عیسی به "

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 726 بازدید 0