آیا عیسی مسیح زنده هست؟ مشاهده پاسخ

براساس داده های انجیل و تاریخ این امری غیرقابل انکار است که عیسی مسیح از نظر تاریخی و کتاب مقدسی از مردگان جسماً یعنی از نظر فیزیکی از مردگان برخاست و به مدت 40 روز در میان شاگردانش در موقعیتهای مختلف

Nov/01/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 93 بازدید 1  

پیام رساله به عبرانیان: عیسی مسیح برترین است! مشاهده پاسخ

مؤلف: نویسنده رساله به عبرانیان ( یهودیان) معلوم نیست. به احتمال قوی این رساله را پولس نوشته است ( اگر چه می توانست برنابا، اپلس یا یکی از نزدیکان تیموتاؤس آن را نوشته باشد. عبرانیان 13: 23 را بخوا

Sep/30/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 103 بازدید 1  

اسم واقعی عیسی ( در زبان ارامی ) در زمانی که در جسم بود از ط مشاهده پاسخ

اسم عیسی به زبان عبرانی یِهوشوا می باشد که به معنای یهوه نجات است می باشد، همان اسم یوشع یعنی جانشین موسی و همچنین هوشع نبی نیز می باشد و هر سه این نامها به زبان عبرانی یِهوشوا تلفظ می شده است. مسیحیا

Sep/25/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 117 بازدید 1  

منظور عیسی مسیح چه بود که به اون تاجر گفت: چرا مرا نیکو م مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ موجود است. لطفاً برای جلوگیری از اتلاف وقت مسئولین وب سایت برای پاسخگویی به سؤالاتی که در وب سایت قبلاً موجود است، دوباره همان سؤالات را ارسال نکنید و اگر سؤال جدیدی دا

Sep/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 179 بازدید 1  

هر که شمشیر کشد با شمشیر نیز کشته شود! مشاهده پاسخ

آنچه باعث میشود به آینده این حرکت عظیم مردم ایران و مخصوصا جوانان امیدوار بود همانا بدور از خشونت بودن این جنبش است و حرکت های مسالمت آمیز مردم ایران در واقع حکومت را نه تنها خلع سلاح کرده بلکه ه

Sep/10/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 169 بازدید 1  

12 دلیل برای کریسمس؟ مشاهده پاسخ

1. « از این جهت من متولد شدم و بجهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم.» ( یوحنا 18 : 37 ). 2. « از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.» ( اول یوحنا 3 : 8

Sep/07/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 6766 بازدید 18