کدام یک از خصوصیات عیسی مسیح برای شما جالب است؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح دارای خصوصیات برجسته بسیاری در شخصیتش هست و واقعا" شخصیت بی نظیری دارد. آنچه در شخصیت مسیح و خصوصیاتش مرا بیشتر عاشق مسیح می کند: پذیرش همه گناهکاران از هر قشر و طبقه و نژاد و زبان بعنو

Nov/07/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 514 بازدید 0  

چرا وقتی که آن زن زنا کار را پیش عیسی مسیح اوردند، عیسی مسیح مشاهده پاسخ

مسلما" این مسئله ای بود که درآنجا مطرح بود، اما مسیح در یک فضایی قرار داشت که در آن موقعیت مسئله مهم جان آن زن بیچاره بود که همه می خواستند سنگسارش کنند و در این فرصت بسیار عجولانه وقت برای بررسی

Nov/06/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 479 بازدید 1  

هنگامی که خداوند عیسی مسیح تعمید آب گرفت، دید که روح القدس م مشاهده پاسخ

دوست عزیزم فرشید جان سلام، لطفا" مقاله زیر را کهاز وب سایت پرپاسخ کپی شده و در رابطه با تثلیث است مطالعه کنید و پاسخ سؤالتان را بیابید: تثلیث از دیدگاه کتاب مقدس چه معنایی دارد؟ حساس بود

Oct/26/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 594 بازدید 0  

آیا می توان گفت در آن سه روزی که مسیح در قبر بود، کجا بوده ا مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ موجود است. لطفا" دو مقاله زیر را که از وب سایت پرپاسخ کپی شده است، مطالعه کنید: آیا عیسی به جهنم رفته و به ارواح در زندان بشارت داد؟ یکی از عقاید غلطی که قرن

Oct/26/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 632 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح در جایی می گوید فقط کسی می تواند نزد من آید که مشاهده پاسخ

این دو گفته عیسی مسیح به موازات هم عمل می کنند و نه در تضاد با هم. پدر مؤمنان به عیسی مسیح را جذب می کند و در حالی که پدر آنها را جذب می کند عیسی مسیح نیز در همکاری با پدر آنها را انتخاب می کند. در ای

Oct/26/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 484 بازدید 0  

معنی این جمله چیست: " او دعا کرد و گفت: ای پدر هر کاری نزد مشاهده پاسخ

عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و در این آیه او در جنگ با خواست بشری او است که گناه جهان را بر خود نگیرد ولی بالآخره به خواست و اراده الهی تسلیم می شود. بارها می بینیم که در شخصیت مسیح بارها او ب

Oct/23/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 409 بازدید 0