آیا آخرین فرستاده خدا، عیسی مسیح خداوند است؟ یا پس از او و ه مشاهده پاسخ

عیسی مسیح نه فقط یک پیامبر بلکه پسر خدا است، یعنی خدا که انسان شده و مکاشفه کامل خدا است، که در حدود دو هزار سال پیش به دنیای خاکی ما قدم نهاد. خدا انسان شد و به انسانها نشان داد که در همه تجربیات بشر

Nov/28/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 511 بازدید 0  

در مورد تولد عیسی مسیح اشعیا ۱۴:۷ : " پس در این صورت خداوند مشاهده پاسخ

در اشعیاء اسامی دیگری نیز به عیسی مسیح اطلاق شده است، مثلا" در اشعیاء 9: 6 می فرماید: " زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود و او " مشاور شگفت ان

Nov/22/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 566 بازدید 1  

آیا عیسی مسیح خود خداست یا جلوه ای از اوست؟ چون خدا رو نمی ش مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان، مقاله ای جامع درباره الوهیت عیسی مسیح برایتان از وب سایت پرپاسخ کپی کرده، می فرستم که سؤالات شما را پاسخگو باشد: دفاعیه­ ای بر الوهیت مسیح اسلام مدعی است که عیسی صرفاً یک

Nov/21/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 605 بازدید 0  

چرا در انجیل مرقس فصل 13 ایه 32 عیسی خداوند می گویید اما هيچ مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال می بایست در نظر گرفت که عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و دانش زمان دقیق بازگشت او برای جنبه بشری او نامعلوم بود. باید بدانیم که با دانش به اینکه عیسی مسیح انسان کامل بود، مان

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 578 بازدید 1  

چرا یوحنا عیسی مسیح را کلمه می خواند؟ مشاهده پاسخ

اینگونه سؤالات در بسیاری از کتابهای تفسیری کتاب مقدس توضیح داده شده، مانند: دائره المعارف کتاب مقدس، تفسیر کاربردی کتاب مقدس، راهنمای کتاب مقدس و بسیاری کتابهای دیگر. اما برای اینکه شما را دست خالی

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 464 بازدید 2  

چرا عیسی مسیح در سن سی سالگی خدمتش را شروع کرد؟ مشاهده پاسخ

علت اینکه عیسی مسیح در سن سی سالگی خدمت خود را شروع کرد این بود که در این مدت می بایست آنچه در آینده تعلیم دهد آن را زندگی کرده باشد و به همین خاطرتعالیم او دارای اقتدار خاصی بود چون آنچه او تعلیم می

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 541 بازدید 0