وقتی عیسی بر صلیب مُرد، آیا خدا مُرد؟ پس خلقت چگونه به حیات مشاهده پاسخ

وقتی کتاب مقدس از مرگ سخن می گوید، مقصود آن نابودی و نیستی نمی باشد بلکه "جدایی". متأسفانه بسیاری از مردم مرگ را به عنوان نیستی و نابودی مطلق به شمار می آورند اما دیدگاه کتاب مقدس از بکارگیر

Dec/10/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 200 بازدید 4  

سؤالی در خصوص پدر عیسی مسیح داشتم: در انجیل پدرِ عیسی مسیح مشاهده پاسخ

میلاد عیسی مسیح تنها از طریق مریم باکره بوده است و هیچ مردی در این میلاد معجزه آسا دخیل نبوده است. یوسف به عنوان پدرخوانده عیسی مسیح شمرده می شود و اگر در شجره نامه او اشاره ای به یوسف به عنوان پدرخوا

Dec/02/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 4  

لوقا فصل هجده آیه نوزده به چه معناست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ موجود است. لطفاً برای جلوگیری از اتلاف وقت مسئولین وب سایت برای پاسخگویی به سؤالاتی که در وب سایت قبلاً موجود است، دوباره همان سؤالات را ارسال نکنید و اگر سؤال جدیدی دا

Nov/15/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 3