زمانیکه کلام خدا از پیروزی عیسی صحبت می کند این پیروزی روی مشاهده پاسخ

پیروزی عیسی مسیح بر گناه و نفس و دنیا و شیطان و مرگ با صلیب و رستاخیز او از مردگان به نتیجه رسید. در واقع صلیب و رستاخیز مسیح با هم عجین هستند و هیچکدام بدون آن دیگری نمی توانست پیروزی کامل را رقم زند

Jun/03/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 281 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح برای اشاره به خود از کلمه پسر انسان استفاده می مشاهده پاسخ

عنوان پسر انسان اشاره به پیشگویی ای بود که در کتاب دانیال نبی در باره مسیحای موعود شده است: " و در رؤیای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به

Jun/02/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 265 بازدید 0  

اگه عیسی خداست پس چرا دعا می کرد؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس معتقد به وجود خدایی واحد می باشد که در سه شخص می باشد: پدر و پسر و روح القدس و این سه از ازل تا به ابد با یکدیگر در مشارکت و مصاحبت بوده اند و هستند و خواهند بود. و وقتی عیسی مسیح بر زمین بو

May/30/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 282 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح با مثلها صحبت می کرد؟ مشاهده پاسخ

مسیح به چند دلیل با توسل به مثلها تعلیمات خود را به شاگردان و مردم و رهبران مذهبی منتقل می کرد: 1- روش استفاده از مثلها و داستانها و تصاویر، روشی است که حتی امروزه با دانش پیشرفته ای که در اختیار د

May/30/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 408 بازدید 0  

آیا عیسی مسیح براستی خداست؟ چگونه اثبات می شود؟ خیلیا میگن مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، مقاله ای از وب سایت پرپاسخ در زیر برایتان ارسال می گردد: آیا عیسی خداست؟ آیا او هرگز ادعا نمود که خداست؟ عبارت "من خدا هستم" در هیچ جای کتابمقدس از زبان عیسی مسیح

May/29/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 348 بازدید 0  

آیا در دین مسیحیت، عیسی را به عنوان خدا قبول دارند؟ یا خدای مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان کپی مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ موجود است، در زیر می فرستم. در ضمن لطفاً به مقالات زیاد دیگر که در وب سایت پرپاسخ به تفصیل مطلب سؤالی شما را بررسی و توضیح داده اند، مراجعه کنید

May/02/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 331 بازدید 0