در حالیکه کتاب اعداد باب 23 آیه 19 اشاره می‌کند خدا انسان و مشاهده پاسخ

برخی مدعی هستند كه عهد عتیق در کتاب اعداد 19:23، ثابت می‌كند عیسی نمی‌تواند خدا باشد، وقتی می‌گوید: "خدا انسان نیست، که دروغ بگوید. و نه بنی آدم که از تصمیم خود منصرف شود

Mar/12/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 171 بازدید 3  

ًچرا مسیح مستقیم نگفته که من خدا هستم تا دیگه هیچ شکی برای م مشاهده پاسخ

برای کسی که می خواهد ایمان بیاورد به اندازه کافی دلیل قوی در اناجیل و کلّ کتاب مقدس در اثبات الوهیت مسیح وجود دارد که برای شما در ایمیلی ارسال شده. اما در صورتی که کسی نخواهد ایمان بیاورد و به دنبال ن

Feb/15/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 0  

معنای نخست زاده آفریدگان بودنِ عیسی مسیح چیست؟ مشاهده پاسخ

پولس رسول در رساله اش به کلیسای واقع در شهر کولسی توصیف سؤال برانگیزی در باره عیسی مسیح مطرح می کند. در این رساله او رابطه مسیح را با خدای پدر و آفرینش توضیح می دهد. برخی وجود دارند که توصیف پولس از م

Jan/29/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 225 بازدید 0