چگونه عیسی مسیح روز سبت (استراحت) ما می باشد؟ مشاهده پاسخ

نکته کلیدی برای درک اینکه چرا عیسی مسیح روز سبت (روز استراحت) ما می باشد ریشه در واژه عبری “سبت” به معنی “روز استراحت ، روزی که نباید در آن کار کرد” دارد. منشاء این روز به زمان

Aug/12/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0  

چرا عیسی با استفاده از مثل‌ها تعلیم می‌داد؟ مشاهده پاسخ

چنین گفته می‌شود که مثل‌ها داستانهای زمینی هستند که معنای آسمانی دارند. خداوند عیسی بارها از مثل‌ها به‌عنوان ابزاری برای به‌تصویر کشیدن حقایق عمیق الهی استفاده می‌کرد. چن

Jul/03/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 1  

آیا عیسی یک افسانه است؟ آیا عیسی هم مانند خدایان مذاهب باستا مشاهده پاسخ

افراد بسیاری وجود دارند که چنین ادعایی دارند و می‌گویند روایات زندگی عیسی که در عهد جدید ثبت شده، افسانه‌ای بیش نیست که از فرهنگ عامه بت‌پرستی، نظیر داستانهایی چون ازیریس، دیونیسوس، آدو

Jul/03/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 139 بازدید 1  

ظاهر عیسی چه شکلی بود؟ مشاهده پاسخ

کتاب‌مقدس هیچ‌جا به ما تصویری از ظاهر فیزیکی عیسی در طول زمان تجسمش ارائه نمی‌کند. نزدیکترین توصیفی که می‌توانیم بیابیم در اشعیا ۲:۵۳ب آمده است. «او را نه صورتی و نه جمالی می

Jul/03/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 1