چرا عیسی مسیح بی نظیر است؟ مشاهده پاسخ

مقدمه حدود 2000 سال پیش، عیسی مسیح با تولد در خانواده ای یهودی پا به عرصه وجود نهاد. او در کشوری کوچک و در خانواده ای تنگدست به دنیا آمد. او 33 سال زندگی کرد، ولی فقط 3 سال آخر زندگی خود را به خدمت

Apr/17/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

سال دقیق تولد عیسی مسیح چه سالی است؟ آیا سال اول میلادی؟ سال مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما مقاله زیر را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم: عیسی در چه روزی متولد شد؟ اکثر مردم دنیا تولد عیسی مسیح را در روز بیست و پنجم دسامبر جشن می‌گیرند. اما آیا عیسی در

Apr/15/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 1  

چرا به خدایی که گناهکار است ایمان دارید؟ مشاهده پاسخ

منظور و مقصود شما برای ما روشن نیست. ما مسیحیان به خدای گناهکار باور نداریم. خدای کتاب مقدس مسیحیان خدای قدوس می باشد که آتش فروبرنده است و از گناه نفرت دارد و وقتی شخصیت دوم تثلیث یعنی پسر خدا،

Mar/22/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

چرا به هر دو یعنی شیطان و عیسی مسیح لقب ستاره صبح داده شده؟ مشاهده پاسخ

اولین اشاره در کتاب مقدس به عبارت ستاره صبح در رابطه با یک فرد، در اشعیا 14: 12 در ترجمه هزاره نو یافت می شود: " ای ستاره صبح، ای پسر فجر، چگونه از آسمان فرو افتاده ای! ای که ملتها ر

Mar/19/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 0  

چرا در كتاب مقدس عيسى مسيح و شيطان هر دو ملقب به ستاره ى صبح مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما مقاله زیر را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم: چرا به هر دو یعنی شیطان و عیسی مسیح لقب ستاره صبح داده شده؟ اولین اشاره در کتاب مقدس به عبارت ستاره صبح در رابطه با یک ف

Mar/12/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0