مهم ترین زبانهای رایج در امپراطوری روم در دوران عهدجدید کدام مشاهده پاسخ

مهمترین زبانهای امپراطوری روم عبارت بودند از لاتین، یونانی، آرامی و عبری. لاتین زبان حقوقی و ادبیات روم بود. به عنوان زبان متداول غالباً در قسمت غربی امپراطوری مخصوصاً آفریقای شمالی، اسپانیا، فرانسه و

Jul/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 2  

خوشا به‌ حال ها چیستند؟ مشاهده پاسخ

خوشا به ‌حال ها هشت اعلان برکت هستند که در ابتدای موعظۀ سر کوه از زبان عیسی بیان شده اند (متی ۵: ۳-۱۲) که هر کدام با «خوشا به حال...» شروع می‌ شود. در مورد اینکه چند خوشا به&zwnj

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 1