مهم ترین زبانهای رایج در امپراطوری روم در دوران عهدجدید کدام مشاهده پاسخ

مهمترین زبانهای امپراطوری روم عبارت بودند از لاتین، یونانی، آرامی و عبری. لاتین زبان حقوقی و ادبیات روم بود. به عنوان زبان متداول غالباً در قسمت غربی امپراطوری مخصوصاً آفریقای شمالی، اسپانیا، فرانسه و

Jul/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 2  

خوشا به‌ حال ها چیستند؟ مشاهده پاسخ

خوشا به ‌حال ها هشت اعلان برکت هستند که در ابتدای موعظۀ سر کوه از زبان عیسی بیان شده اند (متی ۵: ۳-۱۲) که هر کدام با «خوشا به حال...» شروع می‌ شود. در مورد اینکه چند خوشا به&zwnj

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 1  

چطور بدانیم که کدامیک از بخشهای کتاب مقدس برای امروز ما کارب مشاهده پاسخ

بیشترین سوء برداشت یا سوء تفاهم زمانی اتفاق می افتد که ما فرمانهایی را که باید از آنها پیروی کنیم مربوط به «دوره ای خاص» می دانیم- دستورهایی که فقط برای مخاطبین اصلی کتاب مقدس در آن زمان ک

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 36 بازدید 0  

چرا درک کتاب مقدس تا این حد دشوار است؟ مشاهده پاسخ

همه به درجات مختلفی در درک کتاب مقدس تلاش و تقلا می کنند. حتی بعد از حدود ۲۰۰۰ سال تاریخ کلیسا، یک سری آیات و متون کتاب مقدسی وجود دارند که حتی هوشمندترین محققان کتاب مقدسی را به این تفکر وا می دارد ک

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0