سؤال من در خصوص پیدایش 11 آیات 6 تا 8 هستش که ذکر شده خداو مشاهده پاسخ

مسئله ای که در سؤال خود مطرح کرده اید تحت عنوان "تشویش برج بابل" معروف می باشد.  این واقعه موازی با واقعه باغ عدن حرکت می کند. خوردن میوه ممنوعه و وحدت آن مردم در کتاب پیدایش با انگی

Mar/25/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

سوال مهم زندگی: آیا راهی وجود داره بدون اینکه به حشرات آسیب مشاهده پاسخ

در دنیایی که پر از خشم و بی عدالتی و ظلم و بیداد است قلب با عطوفت شما جای بسی شکرگزاری دارد. دنیایی که نه فقط به حیوانات اهمیتی نمی دهد بلکه فراتر از آنها، به فرزندانی که بدون هیچ سقفی بالای سر خود و

Mar/23/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

باب۶ آیه ۶و۷ پیدایش در مورد پشیمانی خدا از خلقت انسان می گوی مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، متن زیر را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم: آیا خدا پشیمان می شود (پیدایش 6: 7 ، خروج 32: 14 ، اول سموئیل 15: 10-11 ، 35) یا اینکه پشیمان نمی شود (اول سموئیل 15: 29)؟ &

Mar/19/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

در اول قرنتیان باب یک آیه دوازده ( آپولس) چه کسی است؟ مشاهده پاسخ

آپُلُس شخصی یهودی از اهالی اسکندریه بود که بسیار دانشمند و در سخنوری تبحّر داشت. او از پیروان یحیی تعمید دهنده بود که به عیسی مسیح ایمان آورده بود و در سال 54 میلادی به افسس آمده و در میان ع

Mar/18/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

در اول قرنتیان باب یک آیه اول ( سوستانیس ) چه کسی است و نیز مشاهده پاسخ

معنای اسم سوستانیس، "سالم" می باشد. او یکی از رؤسای مجمع یهود در قرنتس بود و چون یهودیان پولس را زحمت دادند، قومی از یونانیان او را دستگیر نموده در آن شهر زدند و بعد از این واقعه بود که گفته

Mar/18/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

در كتاب سموئيل چرا خداوند بر شائول روح پليد مى فرسته تا داوو مشاهده پاسخ

پاسخ سؤالات شما به ترتیب در زیر ارسال می گردد: 1- در باره زندگی و شخصیت متی و مرقس و لوقا و یوحنا (یعنی نویسنده اناجیل مقدس) به اندازه کافی در کتاب مقدس و تاریخ کلیسا اطلاعات وجود دارند و شما را تش

Mar/05/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0