سه سوال داشتم: آيا اين درسته كه شاخه ارتودكس دست نخورده ترين مشاهده پاسخ

مسیحیت راست دین که به آن مسیحیت ارتدوکس نیز می گویند به کلیسای ارتدوکس مربوط نمی شود. البته کلیسای ارتدوکس معتقد است که راست دینی حقیقی را این کلیسا دارد. اما باید پذیرفت حقایق زیادی در کلیساهای ارتدو

Mar/12/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 0  

بنده ایمانداری هستم که بیش از یک سال میشه ایمان آوردم. با جس مشاهده پاسخ

برای بنده جای بسی تعجب است که چرا برای تبلیغات سوء و فاسد دولتها و سازمانهایی که تنها برای کسب منافع خود هستند هیچ سؤالی برای مردم پیش نمی آید و به راحتی فریب چنین سازمانها و دولتها و ارگانها را می خو

Mar/05/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 1  

ما چرا خدمت می کنیم؟ مشاهده پاسخ

یکی از اهداف خدا برای آفرینش انسان این بوده که خدا و اطرافیانش را خدمت کند. خدمت به خدا، نوعی پرستش خداست و با این کار خدا را خشنود می سازیم. انسان موجودی پرستنده است و نمی تواند بدون پرستش به زندگی ا

Feb/08/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0  

چرا کلیسای پنطیکاست را انتخاب کردی بین این همه کلیساها؟ مشاهده پاسخ

وب سایت پرپاسخ و نیز بنده به عنوان مدیر این وب سایت خود را وابسته به هیچ فرقه مسیحی نمی دانیم و همه خانواده الهی را با تمام رنگارنگی آن دوست داریم و محبت می کنیم و می پذیریم. یعنی همه کسانی که به کلام

Feb/06/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 100 بازدید 0  

می خواستم بدونم توی دبی کلیسای ایرانی هست؟ مشاهده پاسخ

در دوبی مسیحیان ایرانی هستند ولی کلیسای ایرانی متأسفانه در دوبی وجود ندارد و به تأسیس چنین کلیسایی با چنین عنوانی در دوبی اجازه و مجوز داده نمی شود به علت اینکه این کشور نیز کشوری اسلامی است و کشورهای

Feb/04/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 85 بازدید 0  

آیا یک مسیحی پروتستان که غسل تعمید شده ضرورتی دارد که برای ب مشاهده پاسخ

تعمید آب در تمام عمر شخص فقط یک بار صورت می پذیرد ، مگر آنکه تعمیدی که شخص گرفته باشد بر اساس اصول کتاب مقدسی نباشد. در این صورت، شخص می تواند بار دیگر مطابق با اصول کتاب مقدس تعمید گیرد.

Dec/26/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 4