بند دوم اعتقادنامه نیقیه- خداوند یکتا، عیسی مسیح مشاهده پاسخ

خداوند یکتا   اینک وارد پاراگراف یا بند دوم اعتقادنامه نیقیه می‌شویم که تماماً در باره عیسی مسیح است. ما این بند را در چند فصل متوالی بررسی خواهیم کرد. این بند به ذات او، کار او برای م

Mar/02/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 361 بازدید 1  

معرفی اعتقادنامه نیقیه مشاهده پاسخ

معرفی اعتقادنامه نیقیه   اعتقادنامه سندی است که در آن اصول اعتقادات کلیسایی به شکلی کلی مطرح می‌شود. اعتقادنامه نیقیه نخستین سندی است در تاریخ کلیسا که در آن معتقدات مسیحی درج شده است.

Mar/02/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 648 بازدید 2  

چرا كاتوليك ها روسری را رعايت مي كنند وشما رعايت نمي كنيد؟ مشاهده پاسخ

 در اول قرنتیان باب ١١ آيات ٣-١٦ به موضوع زنان و پوشش سر آنان اشاره مى كند. مضمون کل متن  در اول قرنتیان ١١: ٣-١٦ تسليم و أطاعت از نظم و فرمانهايى است كه  خداوند صادر كرده.  "

Feb/28/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 996 بازدید 2  

نهضت‌های کریزماتیک و کلیساهای غیرفرقه‌ای مشاهده پاسخ

نهضت‌های کریزماتیک و کلیساهای غیرفرقه‌ای در فصل گذشته، به بحث در باره نهضت پنطیکاستی پرداختیم و از کلیساهای وابسته به این نهضت نام بردیم. در این فصل به بحث در باره نهضت کریزماتیک خواهیم پ

Feb/23/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 424 بازدید 1