آيا پوليكارپ، شاگرد يوحنای رسول بوده يا شاگرد يوحنای مِهتَر؟ مشاهده پاسخ

يوحنای مهتر در قرن هشتم می زیسته، در حالی که پوليكارپ که در قرن اول ودوم بين سالهای ٦٩ تا ١٥٥ زندگی می كرده، نمی توانسته شاگرد يوحنای مِهتَر باشد. به احتمال قریب به یقین، ایشان شاگرد يوحنای رسول بوده

Sep/11/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 454 بازدید 0  

يوحنای مِهتَر كيست؟ مشاهده پاسخ

در باره يوحنا ی مِهتَر (John the elder ) يا ( John of dalyatha) نظریات متفاوتی راجع به  نگارشات وزندگی او وجود دارد! اما به نظر می رسد كه احتمالا" يوحنای مِهتَر يعنی J

Sep/11/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 300 بازدید 1  

آیا آيه ٩ از رساله يهودا برگرفته از كتب آپوكريفا است؟اگر هست مشاهده پاسخ

كتاب يهودا بحث انگيزترين كتاب در میان کتابهای عهد جديد می باشد. در پاسخ به سؤال شما بايد تعاريفی دقيق از كتب كانُنی يا آپوكريفا داشته باشيم. جِروم و ديديموس رساله را بخا

Sep/11/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 374 بازدید 0  

لطفا درباره کلیسای برادران، اعتقاداتشان و اینکه آیا تثلیثی ه مشاهده پاسخ

کلیساهای برادران به تثلیث اقدس معتقدند و به تمام اصول اساسی راست دینی متعهد می باشند. تفاوت میان برادران بسته و باز در رعایت بعضی اصول سخت گیرانه در کلیساهای برادران بسته است، که در کلیساهای برادران ب

Sep/01/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 338 بازدید 0  

آیین تأئید در کلیسای کاتولیک به چه معناست؟ مشاهده پاسخ

در کلیسای کاتولیک کودکانی که تعمید می‌گیرند، به‌هنگام رسیدن به بلوغ فکری، دوره تعلیمات دینی را طی می‌کنند و سپس طی مراسمی، با روغن مقدس به نشانه تعمید روح‌القدس تدهین می‌گردند

Aug/30/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 259 بازدید 1