تفاوت کلیساهای لوتری و کلیساهای باپتیست در چیست؟ مشاهده پاسخ

به دو مقاله زیر که در وب سایت پرپاسخ درج شده توجه فرمایید و این دو کلیسا را با یکدیگر مقایسه کنید: کلیسای لوتری ظهور مارتین لوتر در چنین اوضاع و احوالی بود که مارتین لوتر در شهر کوچک آیزِلْبن

Nov/03/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 406 بازدید 0  

تفاوت سه گروه مسیحیت درچیست؟ مشاهده پاسخ

بطور خلاصه کاتولیکها و ارتدوکسها تفاوت چشمگیر زیادی با هم ندارند. کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس اعتقاد شدید به جانشینی رسولان به ترتیب دارند ولی کلیساهای پروتستان به غیر از کلیساهای انگلیکن و بعضی کلیساه

Oct/22/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 240 بازدید 0  

کلیساهای انجیلی ایران مانند عمانوئیل و یا کلیسای انجیلی تبری مشاهده پاسخ

کلیسای انجیلی در واقع همان کلیسای پرزبیتری است که زیر مجموعه کلیساهای اصلاح شده یا به کلامی دیگر کالوینیست هستند. کلیسای انجیلی درایران سابقه طولانی دارد و این سابقه به سال ۱۸

Oct/10/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 678 بازدید 0  

آیا کلیسای 222 برای کسانی که نه کاتولیک، نه پروتستان و نه ا مشاهده پاسخ

شورای کلیساهای 222 شورایی غیرفرقه ای است، به این معنا که همه برادران و خواهران خود را از تمام فرقه های مسیحی که به کتاب مقدس و به اصول ایمان راستین مسیحی معتقدند، با آغوش باز محبت می کنیم و می پذیریم

Sep/26/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 313 بازدید 0  

چهارشنبه خاکستر یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

چهارشنبه خاکستر یا چهارشنبه توبه اولین روز چله روزه (۴۰ روز روزه‌داری مسیحیان کاتولیک) در تقویم مسیحیت غربی است که ۴۶ روز قبل از عید پاک رخ می‌دهد. از آن جایی که به عید پاک وا

Sep/26/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 850 بازدید 1  

ارمنی هایی که در ایران هستن جز کدوم فرقه از مسیحیان و کدام ک مشاهده پاسخ

اکثریت ارامنه دنیا متعلق به کلیسای ارتدوکس ارمنی که به کلیسای گریگوری معروف است، می باشند و کتاب مقدس همه مسیحیان جهان، چه ارتدوکسها و چه کاتولیکها و چه پروتستانها کتابی واحد است که از عهد عتیق و عهد

Sep/26/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 365 بازدید 0