هدف کلیسا مشاهده پاسخ

واپسین سخنان عیسی به شاگردانش، پیش از صعود به آسمان، این بود: «لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقص

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 218 بازدید 0  

نقش زنان در کلیسا  مشاهده پاسخ

آیات اصلی  داوران ۴: ۴ – دبوره، نبیه و رهبر و داور در اسرائیل.  اعمال ۱: ۱۴، ۲: ۱-۴، ۱۶-۱۸، ۲۱: ۸-۹ – زنان نیز روح‌القدس و عطای نبوت را می‌یابند.  رومیان ۱۶: ۱،

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 218 بازدید 0  

نحوۀ ادارۀ کلیسا مشاهده پاسخ

آیات اصلی  اعمال ۶: ۱-۶ – رسولان و شماسان اولیه.  اول قرنتیان ۱۲: ۲۸ – خدمات در کلیسا: و خدا قرار داد... اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد.... و اعانات و تدابیر.  اف

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 197 بازدید 0  

گذری بر جشنها و اعیاد سالیانه مسیحیان مشاهده پاسخ

گذری بر جشنها و اعیاد سالیانه مسیحیان مسیحیان دارای جشنها، و اعیاد بسیاری در طی سال هستند. برخی از آنها مانند روز کریسمس هر سال در یک تاریخ مشخص رخ می‌دهند؛ در صورتی که برخی از آنها در محدوده&

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 525 بازدید 0  

بنده نوکیش هستم و به تازگی افتخار این را داشته ام که شاگرد ع مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، توصیه می کنم به دسته بندی کلیسا در وب سایت پرپاسخ مراجعه کرده، مقالات متعدد ما را در باره هدف کلیسا و مأموریت کلیسا و مسائل مختلف دیگر بررسی و مطالعه فرمایید. اما برای سهولت کار،

Dec/19/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 206 بازدید 1  

به کلیسایی می روم که متأسفانه اعمال شبانش مورد پسندم نیست و مشاهده پاسخ

در کتاب ملاکی فصل 3 آیه 10 اشاره شده که ده یک درآمد شخص می بایست مختص کار کلیسا یا معبد یا خانه خدا بشود و اصولاً اینگونه تعلیم داده می شود که هر جا که شخص خوراک روحانی دریافت می کند، می بایست به آنجا

Dec/05/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 189 بازدید 0