آیا رقصیدن و شادی کردن در کلیسا، مانعی ندارد؟ مشاهده پاسخ

بارها در کتاب مزامیر داود و نیز در کتاب مقدس، اشاره شده که نه فقط مریم خواهر موسی در حضور خدا رقص و پایکوبی و شادی کرد، داود نیز در حضور خدا رقصید و شادی کرد. خدای کتاب مقدس خدای رقص و پایکوبی و شادی

Mar/19/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 179 بازدید 0  

قوانین کلیسای شما چیه؟ آیا شریعت هم دخالت داره در کلیساتون؟ مشاهده پاسخ

سؤالی که مطرح کرده اید، بسیار کلی و و نیاز به مقاله ای طولانی دارد که در حوصله این نامه نمی گنجد. اما بطور خلاصه باید عرض کنم که با اینکه وب سایت پرپاسخ برخاسته از بطن کلیساست اما متعلق به یک شورای کل

Feb/17/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 190 بازدید 0  

چرا عمده پیروان مسیحیت غیر یهودیان می باشند؟ مشاهده پاسخ

درصد مسیحیان یهودی نژاد نیز خیلی کم نیست و عده زیادی از یهودیان در تمام دنیا به عیسی مسیح به عنوان ماشیح موعود ایمان آورده اند. به این گروه یهودیان مسیحایی یا مسینیک جیوز می گویند. در ضمن مسیحیت مختص

Jan/16/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 185 بازدید 0  

رسولان در کتاب مقدس چه کسانی بودند؟ مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای فرستاده یا پیام آورمی‌باشد.  برای درک مفهوم و معنی رسول در دوران عهد جدید، ضروری است که به ادبیات باستان و یهود، بطور همزمان نگاه کنیم.  در یونان باستان، یک تف

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 263 بازدید 0