سخنی با رهبران کلیساها: هفت روش برای تجربۀ دوباره تازگی و اح مشاهده پاسخ

اگر خدا قصد دارد بیداری و تازگی به کلیسای شما ببخشد، این کار را از شما شروع خواهد کرد – یعنی از درون قلب یک رهبر.  شما نمی ‌توانید بیشتر از حدّی که خود با خدا رابطه دارید اعضای کلیسایت

May/14/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 3  

آنچه کتاب مقدس درباره گروه های کوچک کلیسایی می آموزد مشاهده پاسخ

آیا می‌دانید بزرگترین مدل گسترش نامحدود و خود به خود یک کلیسای محلی را در کجا می‌توانید بیابید؟ لحظه ای کتاب اعمال رسولان را بخوانید! کلیسای اورشلیم، بزرگترین مدل رشد انفجاری کلیسا را تا

Apr/26/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 1  

در مسیحیت جن گیری چگونه صورت می گیرد؟ آیا طریقه جن گیری در ت مشاهده پاسخ

در تمام کلیساهای مسیحی، برای رهانیدن مردم از اسارت ارواح پلید و دیوها از اقتداری که عیسی مسیح به مؤمنانش برای اخراج این ارواح داده استفاده می شود و در همه این کلیساها در نام عیسی مسیح خداوند و با استف

Apr/22/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

سه سوال داشتم: آيا اين درسته كه شاخه ارتودكس دست نخورده ترين مشاهده پاسخ

مسیحیت راست دین که به آن مسیحیت ارتدوکس نیز می گویند به کلیسای ارتدوکس مربوط نمی شود. البته کلیسای ارتدوکس معتقد است که راست دینی حقیقی را این کلیسا دارد. اما باید پذیرفت حقایق زیادی در کلیساهای ارتدو

Mar/12/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

بنده ایمانداری هستم که بیش از یک سال میشه ایمان آوردم. با جس مشاهده پاسخ

برای بنده جای بسی تعجب است که چرا برای تبلیغات سوء و فاسد دولتها و سازمانهایی که تنها برای کسب منافع خود هستند هیچ سؤالی برای مردم پیش نمی آید و به راحتی فریب چنین سازمانها و دولتها و ارگانها را می خو

Mar/05/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 55 بازدید 1