رهبران کلیساها چگونه می بایست برنامه ریزی کنند؟ مشاهده پاسخ

در زندگی روزمره ما کمتر اتفاقی به خودی خود رخ می دهد. شما به برنامه احتیاج دارید - برنامه‌ای برای ایجاد و گسترش روابط، شهادت دادن به دیگران، خواندن کتاب مقدس و دعای روزانه. تقریباً همه چیز در زند

Nov/08/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 2  

کلیسای ارتدوکس شرقی چیست و اعتقادات مسیحیان ارتدوکس چیست؟ مشاهده پاسخ

کلیسای ارتدوکس شرقی یک کلیسای واحد نیست بلکه خانواده ای از 13 گروه خود فرمان است که بوسیله ملتی که در آن قرار دارند نامیده می شوند (مثلاً کلیسای اردتدوکس یونانی، کلیسای ارتدوکس روسی). آنها در آیینهای

Sep/08/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 0  

شش روش کتاب مقدسی برای مقابله با اختلافات در کلیسا چه هستند؟ مشاهده پاسخ

وحدت کلیسایی یک عامل نامرئی مهم در رشد کلیسای سدلبک در کالیفرنیا می‌باشد که اکثر مردم از آن غافلند. خدا کلیسایی را که متحد و یکدل است برکت می‌دهد. بسیاری از کلیساها پتانسیل فوق العاده‌ا

Sep/07/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 126 بازدید 0  

چرا بسیاری از رهبران مسیحی انجیلی رسوا شده اند؟ مشاهده پاسخ

نخست، توجه داشته باشید که واژه "بسیاری" وصف صحیحی نیست. ممکن است این گونه به نظر برسد که بسیاری از رهبران مسیحی انجیلی رسوا شده اند، اما این به خاطر حجم توجه زیادی است که به این گونه رس

Aug/12/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح به پطرس گفت کلیسای خود را روی تو بنا می کنم؟ مشاهده پاسخ

متن زیر در پاسخ به سؤال شما از وب سایت پرپاسخ ارسال می گردد: بحث در اینجا شدت می گیرد که آیا “صخره ای” که عیسی مسیح کلیسای خود را بر روی آن بنا می کند، پطرس است، یا منظوراز صخره، ا

Jun/25/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 161 بازدید 0  

اهمیت شام خداوند/ آیین سپاسگزاری مسیحیان در چیست؟ مشاهده پاسخ

مطالعه درباره شام خداوند (عشاء ربانی) به دلیل مفهوم بسیار ژرف و عمیقی که دارد، تجربه ای بسیار شورانگیز است. عیسی مسیح در عید قدیمی فصح (پسح) و در غروب روز مرگش بود که غذای دسته جمعی مهمی ترتیب دا

Jun/24/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 152 بازدید 0