سوال مورد نظرم ممکن است کمی زشت و بی ادبانه باشد، پیشاپیش عذ مشاهده پاسخ

کلام خدا در رومیان 1: 26-27 اشاره می کند که روابط زن و شوهر یا مردان با زنان می بایست رابطه  زناشویی طبیعی باشد و مسئله روابط زناشویی غیرطبیعی را جزو گناهانی می داند که باعث خشم و غضب خدا می شود.

Sep/15/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 520 بازدید 0  

با توجه به اینکه انسانها آزاد آفریده شده اند، آیا یک مسیحی م مشاهده پاسخ

ازادی و دمکراسی در کتاب مقدس دارای مفاهیم خاص خودش است و نمی توان آن را صد در صد با ازادی یا دمکراسی یونانی یکی پنداشت. در مورد ازدواج نیز مسلما" ازادی انتخاب وجود دارد و بر خلاف بعضی نظریات، خدا

Sep/12/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 624 بازدید 1  

اول قرنتیان 6: 16 آیا نمی‌دانید کسی که با فاحشه‌ای می‌پیوند مشاهده پاسخ

در متنی که از کتاب مقدس اشاره کرده اید، منظور از فاحشه همان روسپی ها و افرادی می باشند که با آنها مرتکب زنا می شوند و منظور این آیه، زنا یا فحشا با شیطان یا ارواح شریر نمی باشد. بهترین روش ب

Aug/30/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 468 بازدید 0  

توضیح در باره ازدواج؟ مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه مسئله ازدواج و مطالب حول و حوش آن طیف وسیعی را شامل می شود، خواهش می کنم مشخصا" بنویسید که سؤال شما مربوط به کدام مطلب در حیطه ازدواج می باشد؟ در ضمن در وب سایت پرپاسخ بخش ازدواج

Aug/30/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 314 بازدید 0  

آیا یک دختر مسیحی می تواند با یک پسر مسلمان ازدواج کند؟ مشاهده پاسخ

کلام خدا بوضوح به ما هشدار می دهد که با شخصی که در ایمان ما متحد نیست در ازدواج هم پیمان نشویم و علت آن کاملا" آشکار است. عدم توافق ما در ایمان از مسائل بسیار اساسی برای زندگی مشترک است، مگر اینک

Aug/18/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 313 بازدید 0