بنده می خواستم بدونم که بعد از عمل نزدیکی با همسر آیا لازم ب مشاهده پاسخ

غسل جنابت یا غسلهای دیگر اسلامی که به منظور طهارت شخص پس از عمل جنسی صورت می پذیرد و معنای روحانی در پس آن هست و اگر شخصی این عمل را انجام ندهد، نجس یا ناپاک یا نالایق برای انجام فرایض دینی مانند نماز

Oct/15/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 309 بازدید 1  

سوال مورد نظرم ممکن است کمی زشت و بی ادبانه باشد، پیشاپیش عذ مشاهده پاسخ

کلام خدا در رومیان 1: 26-27 اشاره می کند که روابط زن و شوهر یا مردان با زنان می بایست رابطه  زناشویی طبیعی باشد و مسئله روابط زناشویی غیرطبیعی را جزو گناهانی می داند که باعث خشم و غضب خدا می شود.

Sep/15/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 547 بازدید 0  

با توجه به اینکه انسانها آزاد آفریده شده اند، آیا یک مسیحی م مشاهده پاسخ

ازادی و دمکراسی در کتاب مقدس دارای مفاهیم خاص خودش است و نمی توان آن را صد در صد با ازادی یا دمکراسی یونانی یکی پنداشت. در مورد ازدواج نیز مسلما" ازادی انتخاب وجود دارد و بر خلاف بعضی نظریات، خدا

Sep/12/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 660 بازدید 1  

اول قرنتیان 6: 16 آیا نمی‌دانید کسی که با فاحشه‌ای می‌پیوند مشاهده پاسخ

در متنی که از کتاب مقدس اشاره کرده اید، منظور از فاحشه همان روسپی ها و افرادی می باشند که با آنها مرتکب زنا می شوند و منظور این آیه، زنا یا فحشا با شیطان یا ارواح شریر نمی باشد. بهترین روش ب

Aug/30/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 494 بازدید 0