.آیا دوستی و همخونه بودن پسرودخترایمانداربلامانع است؟ مشاهده پاسخ

اگر به مقالات ما در وب سایت پرپاسخ توجه دقیقی کرده باشید، متوجه خواهید شد که کتاب مقدس با رابطه جنسی پیش از تعهد ازدواج کاملاً مخالف است. با توجه به چنین تعلیمی و نیز دانش به اینکه بودن پسر و دختری در

Apr/05/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 215 بازدید 1  

شخصی که دارای چند همسر هست و بتازگی به مسیح ایمان آورده ، تک مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس اشاره شده که چنین شخصی نمی تواند به منصب کشیشی گماشته شود، چون کشیشان و رهبران کلیسا به عنوان نمونه ها و الگوهای جماعت مسیحی می بایست با داشتن یک زن معیار صحیح زندگی را به ایمانداران به م

Apr/04/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 194 بازدید 0  

آیا دختر و پسر مسیحی بدون ازدواج قانونی و امکان ثبت، به دلیل مشاهده پاسخ

کلیسا در تمام دنیا، بدون مجوز قانونی کشوری که در آن زندگی می کنید، نمی تواند دختر و پسری را به عقد هم در بیاورد و می بایست اول شرایط قانونی کشوری طی شود و پس از آن در کلیسا عقد کنند، همان گونه که در و

Apr/04/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 192 بازدید 1  

دختر بنده با پسری دوست هستند و مدتی طولانی است که از رابطه ج مشاهده پاسخ

گفته ای در زبان انگلیسی وجود دارد که به این مسئله پاسخ خوبی می دهد: عشق واقعی، صبر می کند!!! وقتی دوست پسرِ دختر محترمتان حاضر نیستند تا ازدواج با دخترتان روی خواسته ها و هوسهای خود پا بگذارند و پر

Mar/11/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 289 بازدید 0  

با اینکه گفته شده است که تمامی ایمانداران مسیحی خواهر و مشاهده پاسخ

مسئله خواهر و برادر بودن ایمانداران با یکدیگر ربطی به مسئله ازدواج ندارد. خطاب کردن خواهر و برادر در کلیسا اشاره به بودن در خانواده الهی می کند و بیانگر امری کاملاً روحانی در پس این عناوین می باش

Mar/01/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 239 بازدید 0