سلام و خسته نباشید. دختری مسلمان هستم که سالهاست علاقمند و ش مشاهده پاسخ

از رخداد تأسف باری که برای هر دوی شما اتفاق افتاده واقعاً متأسفم. خدای کتاب مقدس مسیحیان خدای عشق و محبت است و طالب آن نیست که هیچ رابطه ای از هم گسسته شود. عیسی مسیح به این جهان آمد تا با مرگ خود بر

Feb/25/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 1  

من یک مسیحی نو ایمان هستم. ما متأهلیم و آیا ازدواج مسیحی ( ک مشاهده پاسخ

کسی که به مسیح ایمان آورده و با همسر خود سابقاً تعهد ازدواج را در حضور خدا و جماعت بسته، نیازی به ازدواج در کلیسا ندارد. اما اگر امکان رفتن به کلیسا را دارید و در ایران تشریف ندارید می توانید از کشیش

Dec/27/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 12  

من نوکیش هستم و خداوند تمام زندگی من است، علی رغم اینکه همسر مشاهده پاسخ

ایمان آوردن شما به عیسی مسیح هیچگاه نمی تواند مانعی برای ادامه زندگی زناشویی شما باشد بلکه بالعکس باعث درخشش بیشتر ازدواج شما و محبت و فداکاری بیشتر شما نسبت به همسرتان می شود.  دعا و آرزوی ما

Dec/02/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 168 بازدید 3  

آیا دو نفر که ایماندار مسیحی هستند ولی از نژادهای مختلف هستن مشاهده پاسخ

از دیدگاه کتاب مقدس ازدواج دو ایماندار به مسیح از نژادهای مختلف هیچ ایرادی ندارد. در مسیحیت تبعیض نژادی و تفاوت قائل شدن بین ملیتها و نژادها امری است که پذیرفته نمی باشد. همه ایمانداران به مسیح یک خان

Nov/25/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 88 بازدید 3  

برای رابطه جنسی حتماً بايد ازدواج كرد يا اينكه بدون ازدواج ه مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما سه مقاله کوتاه از وب سایت پرپاسخ در زیر برایتان ارسال می شود: به منظور پاسخ به سؤالتان، لطفاً به مقالات زیر توجه کنید و آنها را مطالعه کنید: آیا اشتباه است که یک زوج قبل از ا

Sep/26/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 159 بازدید 3