اگر در یک ازدواج مسیحی پدر و مادر مخالف ازدواج باشند، آیا با مشاهده پاسخ

خواهر بسیار عزیز و گرامی رؤیا جان سلام، مسلما" می بایست به پدر و مادر و نظرات آنها گوش داد و احترام گذاشت و در صورتی که مخالف ازدواج ما هستند نمی بایست در ازدواج عجله کرد و باید دعا کرد تا اگر

Jun/17/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 802 بازدید 1  

با توجه به اینکه برای بعضی ازدواج کردن ممکن نیست آیا خود ار مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس اشاره ای به خود ارضائی به عنوان گناه مستقیما" نشده ولی با توچه به اینکه در هنگام خود ارضائی می بایست به تصاویر زشتی فکر کرد و عیسی مسیح فرمود اگر در فکر خود نسبت به زنی نظر شهوت داشت

May/14/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 749 بازدید 1  

آیا ازدواج با کسی که ادعا می کند مسیحی است، ولی رشد روحانی ن مشاهده پاسخ

اگر شخص هنوز ازدواج نکرده و می خواهد با چنین شخصی ازدواج کند، مسلما باعث ضربه در ازدواجشان خواهد بود. کاراکتر ما در ازدواج تأثیر بسزایی دارد و اگر شخصی که بسیار منفی است و با اینکه خود را ایماندار می

Apr/12/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 854 بازدید 0  

آیا زنان مسیحی بايد پوشش بر سر داشته باشند؟ مشاهده پاسخ

 در اول قرنتیان باب ١١ آيات ٣-١٦ به موضوع زنان و پوشش سر آنان اشاره مى كند. مضمون کل متن  در اول قرنتیان ١١: ٣-١٦ تسليم و اطاعت از نظم و فرمانهايى است كه  خداوند صادر كرده.  "

Feb/26/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1645 بازدید 0  

چطور می تونم یک فرد مسیحی را برای ازدواج پیدا کنم؟ آیا مکان مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام، برای سوالی که کرده اید کمال تشکر را دارم. برای ازدواج با یک شخص مسیحی اصولا نیاز به آشنایی رودر رو می باشد و اینجانب اعتقادی به سایتهای ازدواج ندارم. ولی به هر حال برای فار

Jan/19/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 763 بازدید 2  

تصویب قاون ازدواج همجنسگرایان در امریکا وحمایت کلیسا از ان ا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام، از سوالی که کرده اید تشکر می کنیم. این سوالی است که شاید فکر بسیاری را به آن مشغول داشته است. کتاب مقدس کاملا" مخالف همجنس گرایی می باشد ولی در ضمن در مسی

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 821 بازدید 2