شخصی با اقایی دوست هستن و میخوان باهم ازدواج کنن. توخانواده مشاهده پاسخ

رابطه جنسی، امری ناپاک یا زشت و گناه آلود نیست، بلکه امری است که خدا خودش بانی و خالق آن بوده است، اینکه کتاب مقدس و مسیحیت این رابطه را در حیطه و محدوده تعهد ازدواج در حضور خدا و جماعت تعیین کرده، بخ

Jun/21/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

آیا ازدواج با یک زن مسلمان از لحاظ مسیحیت درسته؟ اگر هست یا مشاهده پاسخ

اگر شما مسلمان هستید و باور شما به اسلام و اعتقادات آن می باشد، ازدواج شما با یک مسیحی و یا بی دین باعث مشکلات ارتباطی در روابط زناشویی شما خواهد بود. این را می بایست در نظر  داشته باشید که هر چه

Jun/04/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

در الهیات مسیحی زن و مرد از نظر نقش و جایگاه برابر هستن؟ چون مشاهده پاسخ

در وب سایت پرپاسخ مقاله ای طولانی با اشاره به تمام متن کتاب مقدس در باره نقش زن در مسیحیت در حال ترجمه و تکمیل است و مقدار کمی از این مقاله ترجمه شده که می توانید مطالعه کنید و شما را تشویق می کنم که

Mar/18/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 0  

اگر خودارضایی گناه هست پس چرا خدا این حس را در وجود آدم قرار مشاهده پاسخ

این حس که شما نام می برید یا لذت جنسی را خدا در نهاد انسان قرار داده است و می بایست در محدوده و مرزهایی که برایش تعیین شده از آن بهره جست و مسلماً چیز بدی نیست اما در صورتی که خارج از محدوده آن (یعنی

Mar/16/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 0  

چطورمی توانم با یک خانم مسیحی ازدواج کنم؟ مشاهده پاسخ

ازدواج شما با یک خانم مسیحی، امری است که بین شما و خانمی که از او تقاضا خواهید کرد، می باشد و ازدواج، امری است که با علاقه و اشتیاق و آزادی انتخاب دو نفر رخ می دهد. وب سایت پرپاسخ و نیز مسئولین آ

Mar/14/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0