پنج راز مهم در بنای ساختمان روابط مستحکم چیست؟ مشاهده پاسخ

  پنج راز مهم در بنای ساختمان روابط مستحکم: (اول قرنتیان 13: 4-8) 1- صداقت بنیاد ساختمان هر رابطه ای است. 2- دیوارهای حمایت کننده ساختمان این رابطه، اعتماد است که به مرور ایام بنا می

Aug/03/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

شخصی با اقایی دوست هستن و میخوان باهم ازدواج کنن. توخانواده مشاهده پاسخ

رابطه جنسی، امری ناپاک یا زشت و گناه آلود نیست، بلکه امری است که خدا خودش بانی و خالق آن بوده است، اینکه کتاب مقدس و مسیحیت این رابطه را در حیطه و محدوده تعهد ازدواج در حضور خدا و جماعت تعیین کرده، بخ

Jun/21/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 97 بازدید 0  

آیا ازدواج با یک زن مسلمان از لحاظ مسیحیت درسته؟ اگر هست یا مشاهده پاسخ

اگر شما مسلمان هستید و باور شما به اسلام و اعتقادات آن می باشد، ازدواج شما با یک مسیحی و یا بی دین باعث مشکلات ارتباطی در روابط زناشویی شما خواهد بود. این را می بایست در نظر  داشته باشید که هر چه

Jun/04/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0  

در الهیات مسیحی زن و مرد از نظر نقش و جایگاه برابر هستن؟ چون مشاهده پاسخ

در وب سایت پرپاسخ مقاله ای طولانی با اشاره به تمام متن کتاب مقدس در باره نقش زن در مسیحیت در حال ترجمه و تکمیل است و مقدار کمی از این مقاله ترجمه شده که می توانید مطالعه کنید و شما را تشویق می کنم که

Mar/18/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 0  

اگر خودارضایی گناه هست پس چرا خدا این حس را در وجود آدم قرار مشاهده پاسخ

این حس که شما نام می برید یا لذت جنسی را خدا در نهاد انسان قرار داده است و می بایست در محدوده و مرزهایی که برایش تعیین شده از آن بهره جست و مسلماً چیز بدی نیست اما در صورتی که خارج از محدوده آن (یعنی

Mar/16/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 152 بازدید 0