در دعای ربانی در ترجمه های مختلف فارسی آمده است « ما را در آ مشاهده پاسخ

 کلمه Temptation در ترجمه کینگ جیمز کتاب مقدس، هم به معنای وسوسه، هم تجربه و هم آزمایش است. در اول قرنتیان می خوانیم: " هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. اما خدا امین است

Feb/11/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 281 بازدید 1  

دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد، یعنی چه و اینکه من بواس مشاهده پاسخ

1- در باره دعای مرد عادل، کاملاً مشخص است منظور آن این است که وقتی شخصی که با خدا زندگی می کند و با او در راستی و صداقت زندگی می کند و مرتب و مداوم با او رابطه ای زنده دارد، دعای او قدرت زیادی دارد که

Feb/11/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 383 بازدید 0  

"چرا در ابتدای دعای ربانی می گوییم: "ای پدر ما که در آسمانی مشاهده پاسخ

وقتی شاگردان عیسی مسیح از او پرسیدند: " دعا کردن را به ما بیاموز." عیسی مسیح دعایش را اینچنین آغاز کرد: " ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد." چرا؟ در تمام عهد عتیق خدا بار

Feb/08/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 506 بازدید 0  

هرشب خواب برهنه می بینم چی کار کنم خواب برهنه نبینم هرشب ارض مشاهده پاسخ

دوست عزیز سلام و روز به خیر، بسیاری از خوابهای ما تراوشی از آنچه در طول روز مشاهده می کنیم و فکر می کنیم می باشد. شما نیاز دارید در مرحله اول افکار خود را از اینگونه افکار بیهوده دور نگه دارید و در

Jan/26/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 189 بازدید 1  

روح القدس کیست؟ مشاهده پاسخ

روح‌القدس خود خدا است. او یکی از سه شخصیت تثلیث است. همه مسیحیان ایمان دارند که خدا در ذات خود، واحد است، اما در عین حال، همواره در این ذات واحد، سه شکل یا حالت هستی وجود دارد که هر سه کاملا خدا

Dec/20/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 341 بازدید 1