1- وقتی دعا می کنیم به درگاه کدام شخص تثلیث باید دعا کنیم با مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به ما یاد داده که از پدر به نام عیسی مسیح همه چیز را درخواست کنیم و روح القدس عزیز آنچه را در دعا از پدر توسط عیسی مسیح می طلبیم در زندگی ما جاری و عملی می سازد.

Jul/08/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 217 بازدید 0  

تسبیح حضرت مریم چگونه است؟ مشاهده پاسخ

تسبیحی که شما در سؤالتان مطرح کرده اید در هیچ جای کتاب مقدس به آن اشاره نشده و با توجه به اینکه این وب سایت مختص سؤالات در باره ایمان مسیحی بر اساس کتاب مقدس می باشد، و تسبیح مریم که نوعی دعا خطاب به

Jun/30/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 587 بازدید 2  

جلال خون ریخته شده عیسی در پرستش مشاهده پاسخ

ما در آستانۀ عبور از برهه ای از زمان هستیم که زمانی است برای پرستش که در طول تاریخ بی سابقه بوده است. چیزهای زیادی برای این ساعت آخر مقرر شدند؛ پرستش یکی از آنهاست که در حال آمدن است. می دانم به پرستش

Jun/19/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 197 بازدید 1  

پاسبانی از جلال مشاهده پاسخ

ما با تصمیم های درستی که در زندگی می گیریم از سکونت جلال خدا پاسبانی می کنیم. سالهاست که در قلبم مشتاق چیزی بیشتر از یک ملاقات موقتی حضور خدا در کلیسا و در دعاهای شخصی بودم. برای من ملاقاتهای کوتاه مد

Jun/19/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 178 بازدید 0  

فواید دعا مشاهده پاسخ

1 - دعا رابطه انسان را با خدا شیرین می کند . نمونه اول دانیال با اینکه وزیر بو د و گرفتار یها و مشکلات فراوان داشت و وقت کم داشت اما فهمیده بود که در دعا، رابطه شیرین با خدا خواهد داشت. دانیال 6

Jun/19/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 214 بازدید 0