روزه در مسیحیت چگونه است؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح در آغاز خدمت خود 40 روز روزه نگه داشت که بسیاری از کلیساهای سنتی این 40 روز روزه را در موقعیتی خاص رعایت می کنند. در کتاب مقدس روزه به جهت ماتم بخاطر گناهان یا برای توبه از گناهان و ملاقات ب

Apr/29/2017 دعا و پرستش Vrezh Babakhani 2752 بازدید 1  

چطور میشود صدای روح القدس خداوند را شنید؟ چطور میشود صدای ر مشاهده پاسخ

صدای خدا یا روح القدس را به طرق مختلف می شود شنید. اکثر موارد خدا از طریق کلامش با انسانها صحبت می کند و اگر هم روح القدس چیزی به شخص بگوید می بایست مطابق کلام خدا باشد، چون روح القدس خود مؤلف کتاب مق

Jan/08/2017 دعا و پرستش Vrezh Babakhani 968 بازدید 1  

تعمید در روح القدس چیست؟ مشاهده پاسخ

بسیاری این سؤال را دارند که تعمید در روح القدس که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است چیست؟ آیا همان تولد تازه می باشد یا تجربه ای جداگانه؟ آیا بعد از تعمید آب است یا قبل از آن نیز می شود تعمید در روح ال

Aug/09/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 2783 بازدید 12  

نماز های صبحگاهان (بکور) و نماز ساعت سوم و ششم و نهم و یازده مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس اشاره شده که پیوسته در روح دعا کنیم و عیسی مسیح فرمود برای دعا به خلوت خود برو و با پدر نهان بین خود صحبت کن. هیچ اشاره ای به نمازهایی که شما نوشته اید در کتاب مقدس وجود ندارد. در مسیحیت

Jun/15/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 858 بازدید 3  

آیا از پشت افتادن، زمانیکه برای شخصی دعا می شود درست است؟ مشاهده پاسخ

در مورد دعا برای افراد و افتادن آنها به پشت یا به رو، چند توضیح لازم است: در کتاب مقدس بارها می خوانیم که افراد به رو در حضور خدا افتاده اند. مثلاً یوحنا در کتاب مکاشفه می گوید وقتی با مسیح زنده رو

Mar/21/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 1540 بازدید 0  

چطور می توانم جواب دعاهایم را از خدا بگیرم؟ مشاهده پاسخ

خیلی از مردم عقیده دارند که دعایی که از خدا خواسته شده و انجام می شود، جواب داده شده است. اگر دعایی انجام نشود، فکر می کنند که آن دعا جواب داده نشده است. بهر حال، این درک اشتباهی از دعاست. خدا هر د

Jan/18/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 1032 بازدید 6